Lad os sammen skabe bæredygtigt arbejdsliv for verden, organisationer og mennesker

Med et Ex3 Partnerskab bliver du en del af et stærkt fællesskab af andre, som ønsker at gøre en forskel i verden. Du kan som leder, konsulent, HR-medarbejder eller organisation vælge eller sammensætte det partnerskab, der bedst styrker og understøtter dig eller din organisation. 

Udover at du, som certificeret partner, får værktøjskassen fyldt op til at arbejde med udvikling med mennesker, så bliver du en del af netværket i Ex3 Community, hvor vi fylder på med viden, perspektiver, erfaringer med Ex3 værktøjskassen og masse af inspiration, som kan støtte og styrke dig i din arbejdsliv og life/work balance.

Partnerskabet er således med til at styrke både dit personlige og dit faglige fundament, så du kan bruge tid på det skaber størst værdi i din hverdag.  

Vi tror på at sammen når vi længere og at ved at spille hinanden gode, kan vi gøre en endnu større forskel forskel for PEOPLE – PLANET – PROFIT – både på den lille og store klinge.

Ex3 for den enkelte konsulent eller leder

Du er intern eller selvstændig konsulent og ønsker at styrke din værktøjskasse, så dine processer bliver effektive, skaber psykologisk tryghed og gode resultater. Med Ex3 værktøjer og partnerskab kan du optimere dine processer, spare forberedelsestid, styrke til et fælles sprog og få dig  et stærkt netværk.

Du er leder og ønsker at styrke dit personlige lederskab og din ledelsesfaglighed.  Med Ex3 værktøjer og  partnerskab kan du optimere din hverdag, styrke din kommunikation, støtte dine medarbejdere, skabe et fælles sprog, selv have mulighed for at køre processer og får et stærkt netværk. 

Ex3 for organisationer og corporate

Du er en del af en HR-organisation, en ledergruppe eller et konsulenthus og ønsker at skabe et fælles fundament, der sikrer ensartethed i processer. Med Ex3 værktøjer og partnerskab kan I skabe fælles sprog, optimere jeres hverdag og sikre forankring af processer i organisationen.

Du er HR-chef eller direktør og ønsker at optimere på jeres forretning- og organisationsudvikling. Med Ex3 værktøjer og partnerskab kan du skabe en fremtidssikret organisation, som tænker helheds-orienteret, har et stærkt fundament til at sikre sammenhængskraft og udlever det bæredygtige arbejdsliv.

Mød Annette og Morten

Min forberedelsestid er reduceret med 80%!

– Annette Klausen Bengtsson, med Ex3 modellerne i konsulenttasken siden september 2021

”Med Ex3 i min taske er mit arbejdsliv og privatliv ændret radikalt. Som selvstændig konsulent, med særligt fokus på mellemledere, er min ordrebog fuld. Tidligere måtte jeg tage weekenderne i brug for at forberede mig til ugens opgaver. Med Ex3 procesværktøjerne har jeg reduceret min forberedelse med 80% og kan nu holde weekend sammen med familien. De giver mulighed for at jeg kan skalere op og ned – to timer, to dage, et spørgsmål, mange spørgsmål. Dialogkort og bord- og gulvmodellerne er med til at åbne op for, at mine kunder får deres helt egne erkendelser og indsigter i mere strukturerede dialog, som er nemmere at holde på sporet.”

Styrker min forretning i proces og profit

– Morten Toft, Executive Partner hos Ex3 siden maj 2021

“Ex3-værktøjerne styrker min facilitering, som selvstændig konsulent og skaber værdi for mine kunder. De dækker mit behov for at arbejde på det strategiske, taktiske og operationelle niveau. Jeg har en samlet værktøjskasse, som jeg kan bruge, uanset hvilken opgave jeg skal ud på. Modellerne og de understøttende dialogkort skaber en fælles referenceramme, som alle deltagere kan tappe ind i.
Som Ex3 Executive Partner styrker jeg min forretning på flere måder – både med nye værktøjer, men også igennem affiliateaftalen, som giver mig mulighed for at udvide min forretning og opnår merindtjening, når jeg deler mine gode erfaringer og anbefaler Ex3-universet til andre.”

For at gøre en forskel i den komplekse verden, vi lever i, er det afgørende at have et helhedsorienteret syn på både os selv som menneske og organisation. Tiden kalder på, at vi interagerer og handler som en del af både samfund, verden og kloden. Med Ex3 partnerskaber får du mulighed for at udvide dit perspektiv, så du kan gøre den forskel, som du ønsker.

 Ex3 værktøjerne udspringer af at udfolde “Det bæredygtig arbejdsliv”. Et centralt omdrejningspunkt i denne sammenhæng er den kultur, som skabes, udleves og understøttes både i samfundet, på arbejdspladser og mennesker imellem. I Ex3 partnerskabet sætter vi sammen fokus på, hvordan vi får skabt de bedste rammer for at fremtidssikre vore ressourcer.

Med Ex3 partnerskab får du adgang til både fysiske og digitale værktøjer til at optimere forandringsprocesser. Vi holder dig i partnerskabet opdateret og inspireret, så du kan understøtte dine kunder, dine medarbejdere eller din organisation til et fælles sprog og fælles retning. Ex3 værktøjerne sætter rammen, så du kan sætte dig selv og dine processer fri.

Vi anker ind i FN’s Verdensmål og står på et både praktisk, teoretisk og filosofisk fundament, når vi sætter spot på 3 bundlinjer People, Planet, Profit. Det handler om opmærksomhed på hvordan vi både bruger ressourcer, skaber værdi og sikrer resultater. 

Vil du høre mere om
Ex3 partnerskaberne?

Kontakt os på mail, telefon eller book et kaffemøde

Få et gratis white paper: Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få 9 anbefalinger til, hvordan du kan gøre dit arbejdsliv mere bæredygtigt, så både du og din virksomhed kan stortrives? Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis.