PCI - People Culture Indicators

PCI-analysen er et forretningsessentielt ledelsesværktøj, der giver jer et unikt indblik i jeres organisationskultur på alle niveauer.

Hvad giver PCI’en jer?

I får indsigter, så I kan målrette og følge op på strategier, initiativer og jeres ledelsesmuskel bl.a., hvis I har igangsat initiativer til at styrke samarbejdet på tværs og er interesserede i at spore fremgangen. I får input til S og G i ESG-rapporten, så I skaber reel værdi. Med tillid og psykologisk tryghed, fælles retning og sprog får I skabt en stærk organisationskultur, der danner grundlag for præstationerne.  

Med en PCI-analyse får du som leder en databåret forståelse af kulturen på din arbejdsplads, der kan støtte dig i dine indsatser. Med disse data er du sikret det bedste udgangspunkt for at drage nytte af de kompetencer og potentiale, der er i virksomheden

PCI’en giver jer en ny forståelse for hele virksomhedens velvære, både den menneskelige og organisatoriske del. Denne forståelse åbner et væld af muligheder for udvikling og vækst og giver klarhed over omstillingsveje og –behov

PCI-analysen danner grobund for skabelsen af en sund kultur, og giver helt konkrete pejlemærker for engagementet og arbejdsglæden hos ledere og ansatte. Den fremmer dialog, skaber psykologisk tryghed og sikrer, at I får en fælles retning og et fælles sprog

En PCI-måling er let at lave og nem at forstå. Med en kontinuerlige dataindsamling får I indsigt i arbejdskulturen her og nu, samt et overblik over udviklingen på sigt. På den måde får I en unik forståelse af organisationens ‘indre liv’.

Med PCI-målinger kan I skabe balance ift. jeres øvrige KPI-målinger. En glad og engageret medarbejder præsterer godt. Det ene bør ikke stå uden det andet. 

Med indsigterne fra PCI’en ved I lige præcist, hvor sund jeres organisation er, og får redskaberne til at udvikle og udbygge den i den retning, I ønsker. Samtidig kan PCI’en hjælpe jer med at få alle medarbejderne med hele vejen.

Samme metode - 8 forskellige fokusområder

Du sætter
rammen

Vi anbefaler at starte med PCI-teamkulturanalysen. Det vigtigste er, at PCI-analysen giver indsigter på det felt, I ønsker.

Respondenter svarer

PCI-analysen er et let tilgængeligt spørgeskema, hvor respondenterne skal vurdere konkrete indikatorer på jeres modenhed.

Indsamling og behandling af data

Respondenternes svar sorteres og behandles til et let tilgængeligt indsigtsdesign. Det gør det nemt at se, hvad der skal handles på.

Formidling og integrering

Indsigterne formidles via eget dashboard og/eller rapport. Data danner baggrund for dialog og bevidste valg. 

Få mest ud af PCI-værktøjet

Illustreret ser du her PCI-processen, der leder jer til dybe kulturindsigter. Lige fra spørgeundersøgelsen baseret på den rette procesmodel, over til dataanalyse og indsigtsrapport til selve dialogprocessen med samme procesmodel, hvis begreber, der er spurgt ind til. Gentag processen hver 2-3 måned og høst de mange frugter. 

Prisstruktur afsnit ind her

PCI - People Culture Indicators, fordi vi også skal kunne måle på kulturen.

PCI er et forretningsessentielt værktøj, der udvider Business Intelligence til Company Culture Intelligence. 

Download, bliv hurtigt selv klogere & del internt.

PCI-analyserne baseres på otte centrale discipliner
inden for forretnings- og organisationsudvikling

Med PCI Teamkulturanalyse får I en status på teamkulturen i jeres organisation. Med PCI-data kan I igangsætte værdiskabende indsatser, der styrker teamkulturen.

Med PCI HR-analyse får I en status på jeres organisatoriske HR-fundament. Med disse PCI-data kan I styrke jeres organisation gennem målrettet arbejde med mennesker og kultur.

Med PCI Flowkerneanalyse får du som leder en måling på dit indre lederskab lige nu og her. Et godt og bevidst afsæt for videreudvikling af dig selv og ledelsesteamet.

Med PCI Ledelsesanalyse får I en status på modenheden i jeres ledelsesteam. PCI-data øger bevidsthed i ledelsesteamet og kan understøtte jer i at navigere i tidens øgede ledelseskompleksitet.

Med PCI Organisationsanalyse opnår I indsigt i organisationens robusthed og modenhed i forhold til at navigere i tidens organisatoriske udfordringer.

Med PCI Forretningsanalyse opnår I indsigt i, hvorvidt jeres forretning er moden og fremtidssikret i en tid med bæredygtig omstilling.

Med PCI Visionsanalyse opnår I indsigt i, hvorvidt organisationen er moden og fremtidssikret til at opnå de strategiske drømme, I har.

Med PCI kulturmåling får I et overordnet blik på jeres organisationskultur og kan træffe bevidste valg i at sikre en sund og værdig organisationskultur.