Ex3 Bevidstologi  -
Mennesker og kultur

Vi har en klar holdning til mennesker og kultur – og den har vi samlet i Ex3 bevidstologier, som bygger på en række -ologier og teorier, der belyser hvordan vi tænker, handler og interagerer med hinanden.

Vores værktøjer står således på et stærkt fundament der bidrager til at styrke ledelse, fremme organisatorisk udvikling og skabe en mere bevidst kultur.

 Opdag, hvordan vores tilgang kan gavne dig og din organisation.

Ex3 Bevidstologi  -
Mennesker og kultur

Vi har en klar holdning til mennesker og kultur – og den har vi samlet i Ex3 bevidstologier, som bygger på en række -ologier og teorier, der belyser hvordan vi tænker, handler og interagerer med hinanden.

Vores værktøjer står således på et stærkt fundament der bidrager til at styrke ledelse, fremme organisatorisk udvikling og skabe en mere bevidst kultur.

 Opdag, hvordan vores tilgang kan gavne dig og din organisation.

Dybdegående indsigt og banebrydende løsninger

REMA 1000 oplevede en ny dimension af indsigt, da de stiftede bekendtskab med Ex3 Bevidstologi hos Ex3 People.

Gennem vores dybdegående undersøgelser og definitioner af menneskelig adfærd og succes har vi udviklet et fundament, der driver vores værktøjskasse og kulturindsigter. Med vores stærke holdning til mennesker og kultur har vi bidraget til at skabe meningsfulde løsninger, som REMA 1000 har draget stor gavn af.

Lyt til Peter Møhring dele sin oplevelse med styrken ved Ex3 Bevidstologi, som har muliggjort denne succesfulde samarbejde.

Afspil video

Essensen af de 3 kerneord

Velkommen til et indblik i Ex3 Bevidstologi. 

Vi har en grundlæggende forståelse af, at verden har behov for en ny tilgang og metoder for at fremme bæredygtig udvikling i organisationer, der sikrer langsigtede løsninger og værdig anvendelse af vores ressourcer – særligt gennem kultur. 

Explore Humanity
Få et skarpt øje for, hvad det betyder at være menneske i den foranderlige tid og verden, vi lever i lige nu og her.

Extend Potentials
Bidrag til, at mennesker, organisationer og samfundet udvider og styrker deres potentiale.

Exceed Expectations
Sammen kan vi drive det vidt og overgå alles forventninger med en stærk sammenhængskraft.

Med Ex3 udvider du din horisont.
Ex3 bevidstologi er en systematisk tilgang til at gøre dine beslutninger, handlinger og bæredygtige valg bevidste.

Verden

I dag kræver organisationslandskabet, at vi skaber langsigtede visioner og ser vores organisation som en del af en større helhed med fokus på planetens og samfundets fremtid.

Samfund

I vores samfund er viden i dag mere mangfoldig og tilgængelig end nogensinde. Det er afgørende, at organisationer udnytter denne viden og skaber inkluderende strukturer, der omfavner diversitet og bryder med traditionelle magthierarkier.

Organisation

Det er gennem organisationens handlinger, værdier og beslutninger, at påvirkningen på både samfundet og verden materialiseres. Dens evne til at tilpasse sig og skabe synergier med omgivelserne er afgørende for en bæredygtig udvikling.

Interaktion

Interaktion med kloden og andre mennesker kræver et bæredygtigt mindset og en bevidst mission hos os alle. Vi skal træffe bevidste valg, når vi bruger vores ressourcer, og være opmærksomme på, hvordan vores interaktioner påvirker verden og samfundet omkring os.

Identifikation

Vi tror på menneskets potentiale og evne til forandring, og vi værdsætter det bevidste, skabende individ. Hvordan vi identificerer os selv og andre påvirker direkte vores evne til at realisere vores drømme og udnytte vores potentiale fuldt ud.

Navigation

Navigation kræver, at du har klarhed over retningen og en vilje til at nå dine mål. Dine og organisationens visioner, mission og målsætninger udgør grundlaget for at aktivere en stærk mentalitet og sammenhængskraft i organisationen.

 

Ex3 konceptet er forankret i 6 psykologiske kerneprincipper: visdom, viden, viljestyrke, menneskesyn, mentalitet og mission.

Ex3 bevidstologi er en systematisk tilgang til at gøre dine beslutninger, handlinger og bæredygtige valg bevidste.

Dannelse er en kobling af Visdom, Viden og Viljestyrke

Visdom

er noget du er – uafhængig af arv, opvækst, kendskab.
Med Ex3 understøtter vi dig til at bruge din kundskab klogt.

Viden

er noget du har – tillært gennem erfaring eller undervisning.
Med Ex3 får du ny viden

Viljestyrke

er dit væsen eller personlighed, som rummer moral, samvittighed og karaktertræk.
Med Ex3 skærpes din viljestyrke.

Identitet er en kobling af Mentalitet, Mission og Menneskesyn

Menneskesyn

handler om din livsanskuelse.
Med Ex3 får du troen på  det bevidste skabende menneske.

Mentalitet

indeholder miljø og kultur.
Med Ex3 får du troen på det bevidste reflekterende menneske.

Mission

er dit eksistensgrundlag.
Med Ex3 får du troen på det bevidste sansende og udlevende menneske.

Kulturdesign

Kultur er resultatet af menneskers interaktion med samfundsstrukturer og normer, hvor medarbejdere er medskabere gennem deres sprog, værdier og normer. I de seneste år har vi lært, at vi enten kan vente på kulturforandringer, der rammer os uventet, eller aktivt engagere os i dialog og skabe bevidsthed om, hvordan vi former den ønskede kultur. 

Hos Ex3 People tror vi på kraften i at navigere i denne kulturelle dynamik og har derfor udviklet en metode og værktøjer, der gør det muligt for organisationer at skabe og forme deres kultur med intention og indsigt.

T

ÆNKNING

Tænkning er forståelse af de kognitive processer og mentale modeller, der vedvarende foregår hos alle. 

A

DFÆRD

Adfærd er handlinger, reaktioner og mønstre – mekanismer mellem mennesker. Det vi gør, såvel instinktivt og ubevidst som bevidst og villet. 

S

YSTEMER

Systemer er bl.a. økonomi, IT, strukturer, procedurer. Alt det der berammer måden at organisere og udføre vores arbejde på og skabe resultater. 

K

ULTUR

Kultur er alt det, der binder os sammen, som skabes mellem mennesker. Kultur er den dynamiske essens, der binder os sammen og formes af vores handlinger, organisering, og forståelse af verden.

Vi ser frem til at byde dig indenfor i dette univers af teorier, omsat til praksis, metoder og værktøjer, der let kan anvendes til udvikling i din hverdag.