Teamkulturanalyse

En databaseret kulturanalyse

Du har nu muligheden for, at gennemføre en Teamkulturanalyse i din organisation,. Som en del af Ex3 lancering tilbyder vi lige nu, til en helt særlig kampagnepris, muligheden for, at vi sammen med dig gennemfører en PCI-analyse på Teamkultur. Ud over data, så kommer vi ud og giver en 3 timers tilbagemelding til teamet, hvor vi sammen går i proces og får oversat data til handling. 

People Culture Indicators

Du har lige nu mulighed for at gennemføre en databaseret PCI-Teamkulturanalyse og proces med Teamhjulet i din organisation.

PCI-analyse (People Culture Indicators) giver dig indsigter i kulturen i teamet med udgangspunkt i 18 målepunkter, der belyser teammedlemmernes oplevelse af deres fælles fundament og fællesskab. Med PCI-analysen kan du identificere udviklingsområder, måle på konkrete indsatser og træffe vigtige strategiske beslutninger.  

Culture eats strategy for breakfast

INTRODUKTIONSKAMPAGNE 'KULTURBÆRER'

PCI-Teamkulturanalyse + 3 timers procestilbagemelding

Denne kampagne giver jer en PCI-analyse på op til 25 personer på jeres udvalgte team. Det kan være et ledelsesteam eller et afdelingsteam. Efter PCI-analysen er udsendt og besvaret, får I tilsendt en PCI-Statusrapport med data og grafer. Efter aftale kommer en certificeret Ex3 konsulent ud og faciliterer en 3 timers tilbagemelding med teamet, som dermed giver jer et fælles sprog og fundament til jeres næste skridt og indsatser.   

 

Har I teams større end 25 personer, så kontakt os endelig for en skræddersyet løsning.

Kr. 19.600,- ekskl. moms
Kr. 10.995,- ekskl. moms

Ex3 KULTUR KONSULENT

Vi anbefaler altid at opfølge en PCI-analyse med procesarbejde med en Ex3 Kultur Konsulent

For at kunne give tilbagemeldinger og facilitere PCI-analysen certificerer vi i brug af Ex3 værktøjerne. Det gør vi for at sikre kvalitet og at vores værktøjer kommer til at skabe den effekt, der ligger til grund for udviklingen af hele Ex3 værktøjskassen.

  

Der er flere måder for jer at sikre, at I får en certificeret formidler ud. I kan vælge selv at blive certificerede, eller I kan bestille en konsulent gennem Ex3 netværket. 

DIN VEJ TIL S'ET I ESG

ESG kommer fra EU kommisionen og står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse)

ESG er central for fremtidens organisatoriske tilgang til bæredygtighed, der kommer til at påvirke os alle. ESG udspringer fra EU og bliver derfor noget alle organisationer skal forholde sig til – før eller siden. 

 

S’et i ESG står for ‘Social’ og omhandler virksomhedens sociale relationer og kapitaler. Dokumentation og rapportering på S’et kræver både at kigge indefra og ud og udefra og ind.  

Vi skal bl.a. alle forholde os til arbejdsforhold, trivsel, ligestilling, diversitet og lønninger mm. 

Explore dit S, Extend dit S, Exceed dit S

Med Ex3’s PCI og Teamhjulet gøres S til noget målbart og operationelt og klæder jer på til at arbejde målrettet med jeres sociale fokuspunkter i jeres organisation. 

 

Teamhjulet bidrager til:

  • Åben dialog
  • Psykologisk tryghed
  • Respekt om forskellighed
  • Hensigtsmæssig adfærd
  • Optimal udnyttelse af kompetencer og potentiale
  • Samarbejde og sammenhængskraft

GENNEMFØR JERES PCI-ANALYSE INDEN FOR EN MÅNED

Grundig digital introduktion – når det passer dig

Kulturanalysen starter med en digital introduktion af Teamhjulet for at give facilitatoren og deltagerne en god forståelse af, hvad processen omhandler og hvordan den gennemføres.

Enkelt spørgeskema – og hurtigt

I får tilsendt en mail med link til spørgeskemaet, og gennem jeres egne systemer kan I sende det ud til deltagerne. Spørgeskemaet er hurtigt og nemt og tager max 10 min. at besvare, så I kan bruge tiden på det efterfølgende procesarbejde.

Databehandling visualiseret

Når alle deltagere har svaret, danner Ex3 en statusrapport over jeres resultater. I databehandlingen bliver resultaterne fra spørgeskemaet kombineret i en række grafiske visualiseringer, der bliver udgangspunkt for en tilbagemelding og dialog om jeres teams fokus- og styrkepunkter.

PCI tilbagemelding – og starten på jeres procesarbejde

PCI’en bliver afsluttet med en gennemgang af resultaterne og jeres statusrapport i samarbejde med en certificeret Ex3 Kultur Konsulent. Procesarbejdet er den bedste vej til de mest givende resultater, og den giver jer fuld valuta på jeres kulturanalyse.

Onepager om PCI Teamkultur

Herunder kan du downloade en Onepager, der omhandler, hvad en PCI Teamkultur analyse går ud på.
Se også gerne Ex3people.shop – hvor du finder alle Ex3’s produkter