Dialogværktøjer

Ex3 dialogværktøjer er innovative redskaber til dialog og facilitering af processer i udvikling af teams, ledelse og organisationer. Med fælles sprog og retning åbnes der op for merværdi gennem udvikling på alle organisatoriske niveauer.

Hvad giver dialogværktøjerne jer?

Fremtidssikring af jeres organisationskultur med Ex3 dialogværktøjer.

Disse innovative dialogværktøjer fungerer som et ledelsesværktøj, der faciliterer meningsfulde dialoger, styrker samarbejdet og baner vejen for mål på tværs af individ, team og organisation.

Med Ex3-dialogværktøjer får alle en stemme og føler sig inkluderet og værdsat uanset baggrund, generation, nationalitet eller faglighed. Vores værktøjer bygger bro og skaber et dynamisk, engageret, mangfoldigt, innovativt og løsningsorienteret arbejdsmiljø, hvor alle har et højt selvværd.    

Vores værktøjer rammesætter dialogen og skaber et nyt ståsted for fælles forståelse og retning. Det mindsker misforståelser, fremmer samarbejdet og sikrer, at alle arbejder mod de samme mål. Et fælles sprog er en afgørende faktor for at skabe en effektiv, sammenhængende og harmonisk arbejdsplads, hvor medarbejderne kan trives og præstere deres bedste.  

I en verden præget af stigende kompleksitet er det afgørende at have ledelsesværktøjer, der understøtter og nuancerer organisationen i at navigere. Med Ex3 dialogværktøjer sættes ledelse på dagsordenen som en faglig disciplin og understøtter kulturel modning og styrkelse af organisationen. 

Med Ex3-dialogværktøjerne får I ikke blot et redskab til at håndtere daglige udfordringer, men også til at fremme en inkluderende ledelseskultur, der bygger bro mellem generationer, erfaringsniveauer og baggrunde. Dialogværktøjerne bidrager til at skabe en kultur, der ikke kun er sund og attraktiv for nuværende medarbejdere, men også tiltrækker de bedste talenter til jeres virksomhed i fremtiden.

Ex3 dialogværktøjer fungerer som et stærkt fælles tredje, der fremmer en åben og effektiv kommunikationskultur. Konflikter og misforståelser reduceres og psykologisk tryghed fremmes. Det skaber et mere harmonisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at dele tanker og idéer, hvilket igen øger produktiviteten.  

Med Ex3-værktøjskassen opbygger I ikke kun en stærkere organisationskultur baseret på tillid og samhørighed, men også et mere sammenhængende fællesskab. Det fører til øget trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne, hvilket igen forbedrer præstationerne.  

Metoden kombinerer menneskelig centreret ledelse med fokus på ESG-integration (Environmental, Social, and Governance) og sikrer, at jeres resultater er bæredygtige og gavnlige for både organisationen og samfundet som helhed. Ved at integrere principperne om People, Planet og Profit skaber vi værdi på tværs af alle dimensioner af bæredygtighed.  

Samme metode - 8 forskellige fokusområder

Du sætter
rammen

Vi anbefaler at starte omkring Teamhjulet. Men lad os sammen undersøge, hvilke samtaler der er vigtige i jeres organisation.

Måske
PCI-analyse

PCI-analysen kan supplere med indsigter, der er med til at målrette processen og de dialoger, som skaber værdi og giver mening hos jer.

Udvikling skabes gennem dialog

Indkald ”teamet” og lad det valgte dialogværktøj sætte rammen med ord, der baner vejen for kultur, refleksion og fælles sprog.

Næste vigtige skridt

Lad ”teamet” sætte retning og sammen definere den handlingsplan, der kan danne afsæt for organisationens fremtidige udvikling.

Gentag processen

Gentag

Er du nysgerrig på hvordan PCI-kulturmålinger kan hjælpe jer

Illustreret ser du her PCI-processen, der leder jer til dybe kulturindsigter. Lige fra spørgeundersøgelsen baseret på den rette udviklingsmodel, over til dataanalyse og indsigtsrapport til selve dialogprocessen med samme udviklingsmodel, hvis begreber, der er spurgt ind til. Gentag processen hver 2-3 måned og høst de mange frugter. 

Prisstruktur afsnit ind her

Udviklingsmodellerne arbejder med
otte centrale discipliner indenfor forretnings- og organisationsudvikling

Styrk samarbejdet med Teamhjulet, der fremmer psykologisk tryghed, fælles sprog og retning for optimal præstation.

Skab en målrettet People Culture med HR-Hjulet, der giver overblik og skaber dialog om alle aspekter af HR-arbejdet.

Udvikl coaching og personlig vækst med Flowkernen, der fremmer trivsel og livskvalitet på arbejdspladsen.

Styrk ledelsen med Ledelsesdiamanten, der skaber en fælles tilgang til effektivt lederskab baseret på praksis og fælles ståsted.

Skab bæredygtig vækst med Organisationshjulet, der guider strategisk udvikling og sikrer organisationens succes.

Fokusér på bæredygtighed og tilpasningsevne med Det Grønne Kompas, der sikrer organisationens fremtidige succes.

Skab en stærk og bæredygtig vision med Visionsstjernen, der tager højde for fremtidige udfordringer og muligheder.

Udforsk organisationens kultur og dens rolle i fremtidig succes med Kulturhjulet, der skaber dialog om kulturens betydning.