Ex3 People & FN's Verdensmål

Vi har i Ex3 People en mission om at skabe impact og skabe et bæredygtigt samfund og en bæredygtig verden. Det kræver bevidsthed på alle niveauer, så vi alle i langt højere grad træffer bevidste og bæredygtige valg både for os selv, for andre og for kloden. 

Så velkommen til Ex3 People! Din partner i samskabelse af en bedre og mere bæredygtig verden for alle.

FN’s Verdensmål er et af vores pejlemærker for, om vi lykkes med vores mission. Derfor er disse en naturlig del af den måde, vi forholder os til vore egne bevidste og bæredygtige valg.
Helt konkret er FN’s Verdensmål et af de elementer, som vi arbejder med, når vi med vores procesmodel “Det grønne Kompas” understøtter forretningsorienteret grøn og bæredygtige omstilling i organisationer. 

Social ansvarlighed er den måde, vi vil være i verden på. Både med den bevidsthed vores udviklingsværktøjer er med til at skabe det, vi formidler i vore uddannelser, når vi bygger netværk på ’Pay It Forward’ filosofien, og når vi inspirerer mennesker til at være socialt ansvarlige – både over for sig selv gennem personlig dannelse og indsigt og i mødet med andre på arbejdspladser og i verden.

3 SUNDHED OG TRIVSEL

I Ex3 People mener vi, at vi som I-land har et kæmpe ansvar i forhold til at skabe både mental og økonomisk overskud samt udvikling, der sikrer klodens trivsel. Både for vores fremtidige generationer, men også for at kunne gøre en forskel for de lande, som gang på gang rammes af naturkatastrofer, og hvor sundhedssystemet ikke har de optimale vilkår til at sikre et værdigt liv for mennesker.

Vi ønsker i Ex3 People at skabe optimale vilkår for innovation, samarbejde, udnyttelse af potentiale og en stor sammenhængskraft, så vi finder gode løsninger på verdens udfordringer.

Vi har et grundfilosofisk anker ind i ’Pay it forward’, som vi både ønsker at udbrede, men også aktivt gøre til en del af vores møde med mennesker.

4 Kvalitetsuddannelse

Vi arbejder i Ex3 People med begrebet ”educational transformation”. Vi tror på, at vi kan så frø til mere (ud)dannelse gennem Ex3 People’s værktøjer og de processer, som de er skabt til at understøtte. Processer, der med øget bevidsthed, skaber et fundament til at træffe bevidste og bæredygtige valg.

Derudover vil vi gennem vores metodeuddannelser uddanne de mennesker, som på forskellig vis skal støtte og styrke mennesker og organisationer i fremtidssikrede og bæredygtige udviklingsprocesser, som facilitator, mentor, coach eller leder.

Vi ønsker at give adgang til vores certificeringer, partnerskaber og uddannelser globalt gennem vores online og digitale univers.

5 LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Vi arbejder ikke kun for ligestilling mellem kønnene, men for diversitet i bred forstand.

Vi tror på, at tidens kompleksitet kræver mange perspektiver, fagligheder, forståelses- og erfaringsgrundlag. Vi skal løse tidens komplekse problemer på nye måder – både i vores del af verden og i resten af verden.

Derfor arbejder vi målrettet med selvindsigt, handlekraft og mod til, at vi som mennesker tager ansvar for at gøre den forskel, vi er sat i verden for.

Gennem netværk vil dette tema være en del af det fælles sprog og den bevidsthed, vi ønsker at skabe og sprede ud til organisationer og virksomheder.

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Ex3 People bygger er på en mission om at sætte et aftryk. Vi ser os selv som en vækstvirksomhed, der har et mål om at digitalisere vores produkter og service i en sådan grad, at de bliver tilgængelige globalt.

Ex3 People platformen skal minimere rejsetid og optimere produktivitet samtidig med, at det skaber værdi. Vi ønsker at gøre vore værktøjer tilgængelige, så de kan tilgås uanset tidszone og lokation.

Vores platform er designet til at minimere fysiske barrierer og samtidig respektere og fremme forskellige arbejdskulturer og -vaner.

Vores tilgang til anstændige jobs og arbejdspladser med bæredygtig økonomisk vækst er dybt forankret i vores forståelse af forskellige kulturelle værdier og normer.

Samtidig ser vi det som en uadskillelig del af vores virksomhedsidentitet at tage socialt ansvar i de samfund, hvor vi er aktive. Vi er forpligtede til at bidrage til og styrke de kulturelle og sociale værdier i vores lokalsamfund og bidrage til en mere retfærdig og inkluderende verden.

17 Partnerskaber for handling

Partnerskaber indgår som en del af vores forretningsmodel og er central i vores tankegang og den måde, vi er i verden på. Vi tror på, at vi gennem partnerskaber kan nå længere og gøre en større forskel.

Vi ønsker med vores partnerskaber at skabe et globalt community med fokus på bæredygtig vækst på flere bundlinjer og (ud)dannelse.

Derudover er det vores ønske at øge både vores egen og andres bevidsthed på, hvordan vi hver især kan gøre en forskel med små og store justeringer. 

Vi vil gennem vores model ”Det grønne Kompas” hjælpe mennesker og organisationer til at finde deres Verdensmål og deres vej til flere bevidste og bæredygtige valg.

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Ex3 bygger er på en mission om at sætte et aftryk. Vi ser os selv som en vækstvirksomhed, der har et mål om at digitalisere vores produkter og service i en sådan grad, at de bliver tilgængelige globalt.

Ex3 platformen skal minimere rejsetid og optimere produktivitet samtidig med, at det skaber værdi. Vi ønsker at gøre vore værktøjer tilgængelige, så de kan tilgås uanset tidszone og lokation.

 

Skab bæredygtige strategiplaner

  • Undersøg den grønne indstilling
  • Find vej i den grønne omstilling
  • Sæt FN’s Verdensmål på dagsordenen
  • Skab fremtidssikrede organisationer