Lederens EQ

Ex3 People udbyder interne ledelsesuddannelser, der styrker ledelsesteamet med et nyt ståsted med fælles sprog, retning og en stærk ledelseskultur. Uddannelsen bygger bro på tværs af generationer, faglighed, erfaringsgrundlag og udvider ledelsesteamets potentiale og sammenhængskraft. 

Hvad giver uddannelsen jer?

Et unikt fælles sprog og retning i ledelsesgruppen

Når I tager uddannelsen, er det ikke som enkelte ledere i en ledergruppe, men som et lederteam. Igennem øvelser og refleksioner får I som et hold skabt et fælles sprog for jeres ledelse, som fører til en fælles retning og forståelse imellem jer, også så I undgår at ende i driftsfælden. 

Kultur er de mekanismer, der binder mennesker sammen, og en forståelse for arbejdskulturen er en vigtig forudsætning for succes. Uddannelsen giver jer en høj kulturintelligens hånd i hånd med en høj følelsesmæssig intelligens (EQ), så I kan gå foran i det nye ledelsesparadigme. 

I vores uddannelse kommer I til at arbejde med procesværktøjer for ledere, og I får også en certificering i vores teamhjul. På den måde får I værktøjer til både at have et godt samarbejde i lederteamet og i jeres medarbejderteams.  

Vores uddannelse kan tilpasses jeres hold, og I kan inddrage jeres egne betragtninger om ledelse i forløbet. I får samtidig adgang til en skræddersyet onlineportal i jeres designunivers, der giver jer overblik undervejs og samler teamet igennem processen – også ved løbende udskiftninger på holdet.

Med en ledelsesuddannelse får I større klarhed og målretning i forhold til jeres relevante ledelsesdiscipliner fra alle lag; de universelle, de strategiske, de taktiske og de operationelle. Jeres forståelse styrkes i samspillet mellem hinanden og den dialog vores værktøjer holder rammen for – med udgangspunkt i jeres ledelsesmæssige virkelighed. 

Ex3’s ledelsesuddannelse består af 30 moduler, skræddersyet til at passe ind i jeres tempo. Det omfatter webinarer, online træning og fysiske møder for en dybdegående forankring og et styrket ledelsesteam.

Hvert modul er baseret på et nøgleord fra vores procesmodel ‘Ledelsesdiamanten’, der danner fundamentet for en fælles ledelsesforståelse på tværs af generationer, teoretiske tilgange og ledelseserfaringer. Efter forløbet står organisationen med en styrket kultur, og lederne har udviklet en forankret emotionel intelligens.

Tilbydes også på engelsk.

Lad os tage en snak om jeres interne ledelsesuddannelse