Certificering

Certificering i Ex3 People tools giver ‘license to operate’. PCI-analyser og Ex3 People’s proces- og dialogværktøjer et et innovativt supplement til din rygsæk, der gør dig i stand til at understøtte udvikling af mennesker og kultur i en kompleks verden.

Med denne certificering får du en grundforståelse i at anvende vores værktøjer på ca. 3 dage i et mix af online forberedelse og fysisk fremmøde. Du bliver introduceret til vores databaserede PCI-teamkulturanalyse, People Culture Indicators, der kvalificerer din opgaveløsning med data, så din indsats kan målrettes yderligere.  

Du bliver oplært i brugen af vores transformerende dialogværktøjer, der både sparer forberedelsestid og minimerer omkostninger ved afholdelse af workshops. Denne tilgang er både fri- og rammesættende, hvor deltagerne bliver medspillere i skabelsen af psykologisk trygt rum, hvor de aktivt inddrages og kan komme med deres input. Dette fremmer engagement og bidrager samtidigt til at nedbryde kompleksiteten i organisationsudvikling ved at skabe et fælles grundlag for alle. 

Du inviteres ind i vores community, hvor du bliver spillet god af andre certificerede samt os hos Ex3 People, der deler ud af tips og tricks bl.a. på vores kvartalsmæssige møder.  

BECOME

GROWTH-certificering tilbydes som en intern certificering, der udruster jeres ledere til at anvende Ex3 Procesværktøjerne effektivt i deres daglige praksis. Med denne certificering tilbydes I en skræddersyet løsning til jeres udviklings- og forandringsprocesser med fokus på at revitalisere organisationskulturen gennem en kulturdatabaseret analyse, PCI, og anvendelse af både frie og rammesættende dialogværktøjer.

Jeres ledere bliver i stand til inddrage medarbejdere i et aktivt psykologisk trygt rum, fremme engagement og nedbryde kompleksiteten i team- og organisationsudvikling ved at etablere et fælles grundlag for alle involverede. Forløbet tilpasses jeres organisationsform, kerneopgaver og dagligdag.

Efter certificering vil jeres ledere være i stand til at etablere og vedligeholde et fælles kulturgrundlag i organisationen. Vi prioriterer lytning til og imødekommelse af jeres kulturbehov for at sikre, at jeres organisation kan opnå reel indflydelse og være med til at skabe en positiv effekt.

GROWTH

Hvad giver certificeringen dig?

Certificeringen giver et afgørende grundlag for at drive udviklingen af mennesker og kultur inden for organisationer, hvilket styrker evnen til at navigere i komplekse sammenhænge. 

Certificeringen kvalificerer dig til at anvende PCI-analyser til at analysere og forstå kulturen gennem databaserede metoder, der sikrer en dybdegående indsigt.  

Som certificeret i PCI-analyserne kan du opnå en dybdegående indsigt i forskellige aspekter af organisationen, herunder teamkultur, HR-fundament, arbejdsflow, ledelse, organisationsrobusthed, forretningsmodenhed og visionær strategi. Disse analyser giver dig mulighed for at identificere styrker og svagheder i organisationen samt potentielle områder for forbedring. Med denne viden kan du udvikle og implementere målrettede indsatser, der styrker organisationens evne til at navigere i en stadigt skiftende forretningsmæssig og samfundsmæssig kontekst, hvilket sikrer dens bæredygtighed og succes på lang sigt.

Når man er certificeret i brugen af dialogværktøjerne, åbner det op for en række muligheder:

1. Facilitér dialoger og workshops: Som certificeret kan du facilitere dialoger og workshops inden for din organisation eller blandt klienter. Du kan hjælpe med at styre samtaler, fremme samarbejde og skabe løsninger på komplekse problemer.

2. Træn og coach: Du kan integrere andre medlemmer af din organisation i brugen af dialogværktøjerne eller tilbyde coaching til ledere og teams for at forbedre deres dialogiske færdigheder og arbejdsmetoder.

3. Skab organisatorisk forandring: Ved at anvende dialogværktøjerne kan du facilitere processer, der fører til organisatorisk forandring og udvikling. Du kan hjælpe med at skabe en mere inkluderende kultur, forbedre kommunikationen og øge engagementet.

4. Optimér møder og beslutningsprocesser: Certificeringen giver dig færdigheder til at optimere møder og beslutningsprocesser. Det kan hjælpe med at spare tid og ressourcer samt sikre bedre beslutninger.

5. Bidrag til forbedret teamwork og samarbejde: Gennem dialogværktøjerne kan du styrke teamwork og samarbejde i organisationen ved at skabe rum for åben og konstruktiv kommunikation. Det kan føre til øget tillid, forståelse og effektivt samarbejde på tværs af teams og afdelinger.

Generelt set giver certificeringen dig kompetencer til at bidrage til organisationens succes ved at skabe bedre dialog, øge engagementet og fremme effektive beslutningsprocesser.

PCI-analyser og dialogværktøjer udgør en kraftfuld kombination af fri- og rammesættende procesværktøjer til at støtte organisationsudvikling i en stadigt mere kompleks verden. Gennem dybdegående analyser af forskellige organisatoriske dimensioner giver en PCI-analyse et solidt grundlag for at forstå organisationens styrker, svagheder og udviklingsområder. Samtidig tilbyder dialogværktøjerne en struktureret tilgang til at facilitere meningsfulde samtaler og engagement på tværs af organisationen. Den kombination muliggør en holistisk tilgang til at håndtere og navigere gennem kompleksitet, hvilket giver organisationer mulighed for at tilpasse sig og trives i en dynamisk og uforudsigelig verden.

Med certificeringen får du adgang til Ex3 Partnerportalen, hvor du finder omfattende materiale og løbende inspiration, der hjælper dig med at forfine og udvikle dine færdigheder i brugen af Ex3 procesværktøjskassen. Som certificeret bliver du en integreret del af Ex3-community’et, hvor deltagerne deler erfaringer, tips og tricks, der fremmer en løbende udvikling og vidensdeling inden for feltet. Dette dynamiske fællesskab giver dig mulighed for at opbygge netværk, få støtte og drage fordel af kollektiv visdom, hvilket styrker din evne til at skabe effektive forandringer og resultater.

Hvad indeholder certificeringerne?

Fase 1

DIGITALT 

KICKOFF

 

Denne fase består af en række videoer og et webinar som kickoff. Din certificering er nu i gang. 

Varighed: ca. 3-4 timer

Fase 2

DIGITALT 

SELVSTUDIE

 

Seks moduler med hver sin indfaldsvinkel i BECOME certificeringen. Gennem-læsning af how-to vejled-ninger.

Varighed: ca. 6 timer.

Fase 3

ONSTAGE

CERTIFICERINGSDAG

 

Praksisorienteret dag, hvor vi dykker ned i dialog- og PCI-værktøjerne og træner facilitering. En dag med mulighed for at få Ex3 værktøjskassen ind under huden.

Varighed: 8,5 timer

Fase 4

DIGITAL

FÆRDIGGØRELSE

 

 Gennemførsel af BECOME certificeringen og dybere dyk ned i de enkelte modeller. Derudover deltagelse i webinar og Q&A, gensyn med how-to dokumenter og multiple-choice test

Varighed: ca. 2 timer

Fase 5

COMMUNITY

Fase 5 foregår gennem et Ex3 Executive Partnerskab. Her har du adgang til Partnerportalen, hvor du kan udvide din viden om Ex3 universet og værktøjskassen gennem vejledninger, videoer og Q&As. Her finder du også inspiration til intern og ekstern præsentation af Ex3 People konceptet & PCI som værktøj og procesfacilitering.

Varigheden på forløbet er cirka 2,5 dage inkl. forberedelse. De obligatoriske aktiviteter omfatter deltagelse i et introduktionswebinar samt online forberedelse forud for et fysisk fremmøde til faciliteringsdagen, hvor vi fysisk samles omkring Ex3-værktøjerne – enten her hos os eller hos jer. Slutteligt en online certificering. 
 

Forløbet er delt op I fem moduler  

Become - certificeringens pris

14.000 DKK

Passer ingen af de overstående datoer – så tilmeld dig her