Ex3 Certificering

Dit kørekort til en ny værktøjskasse

En certificering hos Ex3 giver dig adgang til at bruge Ex3 modellerne i dine processer som konsulent, leder, HR-konsulent, i uddannelse eller som et komplet koncept til forretnings- og organisationsudvikling. 

Med andre ord får du en bred vifte af nye værktøjer til forretnings- og organisationsudvikling samt coaching. Værktøjer, som bringer mennesker i spil, og som kan fremtidssikre virksomheder og organisationer. 

Når du er certificeret, har du indsigt i Ex3 tilgang, fundamentet for modellerne og i hvordan du skal bringe dem i anvendelse i DIN kontekst til at skabe værdiskabende processer i din forretning eller organisation. 

Ex3 Certificering

Adgangskortet til at styrke din kerneforretning eller støtte din organisation

En certificering hos Ex3 giver adgang til brugen af vores modeller i egne processer som konsulent, leder, HR-konsulent, i uddannelse eller som forretnings- og organisationsudviklingskoncept.

Når du er certificeret, har du indsigt i Ex3 tilgang, hvilket fundament modellerne bygger på og, hvordan du skal bringe dem i anvendelse i din kontekst til at skabe værdiskabende processer.

Du kan booke din certificering, så snart du har adgang til Ex3 Partnerportalen.

Basismodul om Ex3 helheden
Explore – Extend – Exceed

Certificering hos Ex3 starter med dette Basismodul, hvor du introduceres til Ex3’s bevidstologi, fundament og tilgange. Du kommer med på rejsen mod at skabe et bæredygtigt arbejdsliv og styrke relationen til dig selv, til andre og til verden. Du får også sparring på, hvordan Ex3 kan styrke og støtte din forretning eller organisation.  


Vælg certificering i den eller de modeller, som kan understøtte dit arbejde

Ex3 Visionsstjernen er en strategisk model, skabt til at udvikle en vision, der bevidstgør og understøtter skaberkraft, mening, intention, mestring, helhed og fremsyn. En vision, der fremtidssikrer din virksomhed eller organisation. 

Det Grønne Kompas er et strategisk værktøj – et strategikompas – der bidrager til at belyse og beramme, hvordan organisationen skaber og fastholder værdi i bæredygtighed og grøn omstilling med udgangspunkt i en grøn indstilling og FN’s 17 verdensmål. 

Organisationshjulet handler om at identificere og være ekspert i egen organisation. Det er i organisationen, at organisering, struktur og mennesker mødes. med Organisationshjulet skaber vi et stærkt fundamentet for organisationens levedygtighed og fremtidssikring.  

Ledelsesdiamanten aktiverer ledelsesånden i den enkelte leder og i lederteams. Ledelsesånden kan måles i evnen til at skabe ejerskab, lederskab og følgeskab. Tre afgørende facetter i fremtidens ledelsesparadigme. 

Ex3 Visionsstjernen er en strategisk model, der er skabt til at udvikle en vision, der bevidstgør og understøtter skaberkraft, mening, intention, mestring, helhed og fremsyn. En vision, der fremtidssikrer din virksomhed eller organisation.

Det Grønne Kompas er et strategisk værktøj – et strategikompas, som kan bidrage til at belyse, beskrive og beramme, hvordan en organisation skaber, leverer og fastholder værdi i  bæredygtighed og grøn omstilling med udgangspunkt i en grøn indstilling og FN’s 17 verdensmål.

Organisationshjulet handler om at identificere og være ekspert i egen organisation. Det er i organisationen, at organisering, struktur og mennesker mødes. med Organisationshjulet skaber vi et stærkt fundamentet for organisationens levedygtighed og fremtidssikring.  

Ledelsesdiamanten bidrager til at aktivere ledelsesånden i den enkelte leder og i lederteams. Ledelsesånden kan måles i evnen til at skabe ejerskab, lederskab og følgeskab. Tre afgørende facetter i fremtidens ledelsesparadigme.

Flow-kernen er den Ex3 model, som dykker ned i personudvikling. Omdrejningspunktet er, hvordan vi som mennesker indgår i relationer og organisationer. Flowkernen udfolder og bidrager til at integrere det, der skal til, for at forstå sig selv og andre, for at trives og være i flow.

HR-hjulet er udviklet til at understøtte ledere i deres rolle som personaleleder. Med HR-hjulet udfoldes de HR-discipliner, som man som leder møder for at kunne tage lederskab, organisere, selektere og være stærk i Human relations. 

Teamhjulet er en operationel model, der styrker navigationsevnen i teams. Med en åben dialog, respekt, hensigtsmæssig adfærd, udvidelse af potentialer, samarbejde og sammenhængskraft skabes rammen for, at teamet sammen når længere. 

Med Ex3 Kulturmodellen undersøger du jeres kultur med indikatorer, som både favner tanker, værdier, normer og handlinger i mødet mellem det indre og det ydre, det individuelle og det kollektive samt det interpersonelle og det interorganisatoriske. 

Flow-kernen er den Ex3 model, som dykker ned i personudvikling. Omdrejningspunktet er, hvordan vi som mennesker indgår i relationer og organisationer. Flowkernen udfolder og bidrager til at integrere det, der skal til, for at forstå sig selv og andre, for at trives og være i flow.

Teamhjulet er en operationel model, der bidrager til at styrke navigationsevnen i teams. Med en åben dialog, respekt, hensigtsmæssig adfærd, udvidelse af potentialer, samarbejde og sammenhængskraft skabes rammen for, at teamet sammen når længere.

HR-hjulet er udviklet til at understøtte ledere i deres rolle som personaleleder. Med HR-hjulet udfoldes de HR discipliner, som man som leder møder for at kunne tage lederskab, organisere, selektere og være stærk i Human relations. 

Med Ex3 kulturmodel undersøger du jeres kultur med indikatorer, som både favner tanker, værdier, normer og handlinger i mødet mellem det indre og det ydre, det individuelle og det kollektive samt det interpersonelle og det interorganisatoriske. 

Ex3 Certificering består af 2 moduler

På første modul udfolder vi den tænkning og bevidsthed der ligger bag Ex3 Bevidstologi og vores tilgang gennem Ex3 kernens 3-trins proces Explore – Extend – Exceed. Vi er særligt inspireret af det integrative perspektiv, hvor vi integrerer viden om menneskelige livsprocesser i spændingsfeltet mellem individer, grupper, sociale og kulturelle systemer.  

Andet modul er modelspecifikt og afhænger af, hvilken certificering, du vælger. Dette modul indeholder en 8 timers online certificering med grundig introduktion til den valgte model, praktiske øvelser der lærer dig at bruge den, gennemgang af procesmaterialer og de muligheder modellen giver dig i dit virke som intern eller ekstern konsulent eller leder. 

En typisk certificering indeholder altså: 

  1. Basismodul om Ex3 Bevidstologi og tilgang til organisations- og forretningsudvikling
  2. Modelspecifikt modul, f.eks. Det Grønne Kompas, Teamhjulet, Ledelsesdiamanten
  3. Webinar og masser af øvelser til at styrke din læring

Klar til Certificering?

Har du brug for at snakke med os

Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde

Få et gratis white paper: Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få 9 anbefalinger til, hvordan du kan gøre dit arbejdsliv mere bæredygtigt, så både du og din virksomhed kan stortrives? Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis.