Uddannelse og paradigmeskifte

Med Ex3 uddannelsespaletten understøtter vi fagfolk i deres position og funktion. Du bliver klædt på til bidrage med nye perspektiver, indsigter på tidens paradigme og at holde rum til fremtidssikring af bæredygtige organisationer og udvikling af bevidste mennesker.

Vi sætter fokus på kulturen, som det der er imellem os, dannelse som vores måde at være i verden på, og integritet som det bevidste menneskes centrale kerne. 

Ønsker du et uddannelsesforløb i din organisation eller virksomhed, kan vi tilpasse metodeuddannelse til jeres behov. Kontakt os for at høre mere.

Metodebevidsthed og praksis

Tiden kalder på nye metoder, tilgange og indsigter til at navigere og udvikle i en kompleks verden.

Uddannelsernes centrale fokus er at bringe teori og praksis i spil i en helhedsorienteret tilgang, med henblik på at skabe bevidst, integrerende, bæredygtig og transformerende udvikling. Ex3 uddannelserne er funderet i vores bevidstologi, som er inspireret af et integrativt perspektiv og bygger på forskning i forandringsprocesser, organisatorisk læring, kultur og mange års praksiserfaring i feltet.

Vores uddannelser inddrager vores procestilgang og værktøjer med mulighed for at blive certificeret.

Det bliver på sigt muligt at tage 4 forskellige uddannelser hos Ex3:

Uddannelser

Metodebevidsthed og praksis

Vi ønsker at understøtte din metodetilgang med uddannelser og kurser, der gør dig endnu stærkere i din rolle som facilitator, coach, mentor og leder.

Ex3 metodeuddannelser har et stærkt og praksisorienteret fokus. Vi bringer Ex3 modellerne i spil i mødet med de mennesker, som du skal understøtte i udviklings- og forandringsprocesser.

Alle uddannelser tager udgangspunkt i Ex3 kernen Explore – Extend – Exceed. Ex3 kernen er centrum i alt, hvad vi laver.

Vi ser frem til at åbne for optagelsen på vores facilitatoruddannelsen Q2 2022. 

Samtidig forventer vi at kunne tilbyde en række kurser, som leveres både fra Ex3, men også af vore partnere.

Det bliver på sigt muligt at tage 4 forskellige uddannelser hos Ex3:

Facilitatoruddannelsen

Facilitatoruddannelser

”Som facilitator er man katalysator for en proces, der skal føre til et mål. En facilitator fungerer altså som igangsætter for en proces, uden selv at være en del af den.”

Ex3 facilitatoruddannelser styrker dine kompetencer i at tilgå facilitering med en bevidst og helhedsorienteret tilgang – Personligt, fagligt og relationelt. En tilgang som både handler om din rolle som facilitator og hvordan du skaber processer af som skaber bevidsthed og sætter deltagerne fri. Som facilitator bliver du katalysator for den transformative proces hos individet, i gruppen og i organisationen.

Vi arbejder med forskellige faciliteringsmetoder og -strategier og giver et indblik i, hvordan deres individuelle fordele kan bruges til at skabe størst værdi for deltagerne. 

Kontakt os på mail, telefon eller book et uforpligtende møde

Mentoruddannelsen

”En mentor er en erfaren person, der ud fra sin erfaring og sine kompetencer giver dig støtte og vejledning i en periode, så du kan blive i stand til at udføre opgaverne selv.”

Mentoruddannelsen lærer dig at bringe dig selv og dine egne erfaringer og indsigter i spil på en måde, der lægger op til refleksion hos modtageren. Vi arbejder med mentoring fra start til slut, hvad du kan give videre af værdier, og i hvilke sammenhænge mentoring giver mening.

Et hovedfokus for uddannelsen er viderebringelsen af den personlige erfaring.

Kontakt os på mail, telefon eller book et uforpligtende møde

Coachuddannelsen

”En coach er en ekstern samtalepartner, som kan give sparring og hjælpe dig med at se nye vinkler på dine egne eller din virksomheds udfordringer.”

Coachuddannelsen tager udgangspunkt i empowerment og er for dig, der vil understøtte at mennesker udvider og udnytter deres potentiale.

Hovedfokus er på, at du som coach holder dig på egne banehalvdel, udviser respekt for det mennesker du coacher og understøtter deres proces i at tage ansvar for sig selv og de opgaver, de bestrider i organisationen.

Vi lærer dig de principper og teknikker, der understøtter, at den coachede er åben for at gå på opdagelse i sig selv og lægge sit forsvar væk. Vi tager udgangspunkt i Ex3-kernen Explore – Extend – Exceed.

Kontakt os på mail, telefon eller book et uforpligtende møde

Lederuddannelsen

”En leder er en person, der står i spidsen for og har bestemmende indflydelse på et foretagende, en gruppe mennesker eller tilhængere.”

Lederuddannelsen tager udgangspunkt i det personlige lederskab, evnen til at skabe ejerskab og følgeskab.

Tidens tone inden for ledelse kalder på ‘både-og ledelse’. Den peger i retning af psykologisk tryghed, nytænkning, agilitet og at bringe nye tanker, værktøjer og bevidsthed i spil.

Vi tager fat i den kompleksitet, de muligheder og de udfordringer, der ligger i tidens vilkår og konstante forandringer. Vi arbejder med at kunne sikre sammenhængen på trods af afstand og ikke mindst krav om at bruge empati og lederskab på nye måder for at imødekomme trivselsudfordringer.

Kontakt os på mail, telefon eller book et uforpligtende møde

Bevidsthedsudvidende kurser

Ex3 tilbyder i samarbejde med en række af vores partnere et udvidet online katalog af kurser, udviklet med baggrund i den kerne, der driver os. Her kan du blandt andet finde kurser indenfor HR, ledelse og udvikling af og med eksperter på områderne.  

Fælles for alle kurser er ønsket om at øge bevidstheden om de opgaver, mennesker står med, og gennem det skabe rum for de bedst mulige valg. 

Kurserne leveres som online-forløb gennem Ex3’s læringsplatform og kan tages i det tempo, du foretrækker, uden behov for at forlade arbejdspladsen. 

Tilmelding til kurser er muligt fra Q2, 2022. 

 

 

Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde

Er du blevet nysgerrig...

Så er vi klar! Kontakt os på mail, telefon eller book et kaffemøde

Få et gratis white paper: Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få 9 anbefalinger til, hvordan du kan gøre dit arbejdsliv mere bæredygtigt, så både du og din virksomhed kan stortrives? Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis.