Sundhedsmentoruddannelse

Vil du vejlede om sundhed og trivsel i virksomheder, i klinik eller privat? Bliv sundhedsmentor, og få kompetencerne til at gøre en sund forskel.

Dette er den ultimative uddannelse til dig, der vil være ekspert i sundhed for krop og sind, og samtidig vil lære at tage andre med på din rejse. Vi er stolte af at kunne præsentere denne nye uddannelse udviklet og afholdt i samarbejde med FysioVital.

Tag skridtet mod at skabe et mere bæredygtigt arbejdsliv for både dig og dine kunder – som sundhedsmentor kan du lære og vise andre vejen til bæredygtig sundhed.

Om uddannelsen

Sundhedsmentoruddannelsen giver dig redskaber og teknikker til nænsomt at ændre og styrke din egen sundhed og liv, samt til at formidle dette til andre.

Uddannelsen består af to sideløbende spor. Det ene spor er læren om din krop, sundhed og sind. Det andet spor har fokus på din mentorrolle, facilitering til andre og på, hvordan du bliver en stærk formidler af sundhedsindholdet.

Uddannelsen er skabt i et samarbejde mellem FysioVital og Ex3. 

Uddannelsen vil foregå i en kombination af online undervisning, selv studie, gruppemøder, 1:1 sparring og og fysisk fremmøde. Der vil blandt andet være fysiske møder i Danmark, samt en uges ophold på det smukkeste sted i Portugal.

Uddannelsen er skabt på baggrund af FysioVitals mere end 30 års erfaring som praktiserende fysioterapeut og klinikindehaver, selvhelbredelse, og et holistisk menneskesyn, samt mere end 28 års erfaring indenfor coaching- og mentorudvikling. Undervisning tager afsæt i den relevante naturvidenskab, samt den nyeste forskning indenfor neuropsykologien.

Stå stærkt i din mentorrolle

Ex3 fører dig sikkert ind i din nye rolle som sundhedsmentor med  stærkt fokus på, hvordan du bedst faciliterer din sundhedsfaglige viden overfor andre. Dette spor leverer de kompetencer,  viden og færdigheder, som du skal bruge som formidler og til at stå stærkt i rollen som sundhedsmentor.

Om det er til privatbrug, i klinikker, virksomheder eller noget helt andet, så får du både den teoretiske og praktiske erfaring i, hvordan du skaber størst impact med din nye uddannelse. Der vil være fokus på dig som mentor, hvor du under uddannelsen får indgående viden om det at være mentor, værtsskab og hvordan du bedst udfylder denne rolle. Undervejs i processen får du en personprofil med  personlig tilbagemelding, så du får dig selv med hele vejen.

Forstå samspillet mellem krop og sind

FysioVital sikrer, at du gennem første spor får alle de indsigter i både din egen krop og andres, så du selvsikkert kan gøre en forskel. Igennem hele dette spor lægges der vægt på, at den nye viden og det vi ønsker, kan blive integreret i vores krop og kroppens hukommelse. Derfor vil samspillet mellem krop og sind samt teori og praksis altid være i fokus.

Vi kommer til at arbejde med vores fysiske krop, følelser, mindset, sind og begrænsninger, men blikket vil fra første dag være rettet mod det liv og den sundhed, som du personligt ønsker for dig selv og andre i fremtiden.

Hvis du selv har gået vejen, så er du i stand til at vise eller guide andre.

Vores dybe erfaringer beror på, at vi lever med et uudnyttet unikt menneskeligt potentiale. Når du har opdaget dit kæmpe potentiale og aktiverer det, så folder livet og din sundhed sig ud, så nemt som ingenting.

Sundhedsmentoruddannelsen
er til dig der vil:

Gøre en forskel og blive skarpere på at hjælpe andre mennesker

 • Lære, forstå og mestre din krops signaler
 • Skabe et liv med vitalitet, sundhed, kraft og styrke
 • Aktivere dine gemte og skjulte potentialer
 • Anerkende og elske dig selv, for den du i virkeligheden er
 • Blive et endnu større forbillede for dine omgivelser
 • Finde kærligheden til dig selv og bliv den bedste og kærlige 
     livspartner
 • Ældes med ynde
Og til dig med egen virksomhed der vil:
 • Opnå succes og udvikling med din virksomhed
  Sikre en bæredygtig virksomhed

Uddannelsen består konkret af:

 • Hver måned får du tilsendt et modul, som du skal arbejde med.
 • 1:1 samtaler 2 gange om måneden, i 10 måneder.
 • En hel uge i Portugal, hvor vi arbejder sammen på det skønneste sted (ink. forplejning)
 • Vi mødes på en 3 dages retreat i Danmark
 • Vi arbejder sammen på 1 dags workshop i Danmark
 • Du kommer med i en arbejds- og læsegruppe
 • 2 gange om måneden er der fælles virtuelle gruppemøder (1time)
 • Uddannelsen afsluttes med en diplom certificerende prøve og evaluering 

Materialet indeholder

Fysiovital - Sundhedssporet:

 • Kommunikation og kropssprog til brug for klienter (anamnese optagelse)
 • Afklaring og præcisering af dine mål for dine livsområder
 • Forståelse af frygt, og hvordan du overvinder den som drivkraft
 • Kroppens hukommelse i vævet
 • Påvirkning af kroppens aldringsprocesser
 • Aktivering af kroppens helingsprocesser
 • De-aktivering af stress og opbygning af mental robusthed
 • Forståelse af det autonome og centrale nervesystem
 • Sanser, herunder berøring og massage
 • Fordybelse og indre ro ved meditation
 • Åndedrættets mange egenskaber
 • Naturen som ressource kilde
 • Afspændingsteknikker og hjernefrekvenser
 • Anti-inflammatorisk kost, og personlig kost med afsæt i Ayurveda

Ex3 - Mentorsporet:​

 • Din rolle i mentorskabet
 • Din faglighed og erfaringsbase
 • De teoretiske tilgange til mentorskab
 • Værtsskabsteori og forståelse
 • 8-breath model for problemløsning og personlige indsigter
 • Harvest-modeller for personlige indsigter
 • Hvordan du lader din mentee tage det næste skridt
 • Konkretet eksekveringsaftaler og planlægning

Materialet består hver måned af:

 • 5 til 10 Undervisnings video´er
 •  Forskellige lydfiler
 • Video´er med gennemgang af øvelser
 • Plancher og modeller
 • En månedlig opgave
 • Supplerende og uddybende materiale
 • Litteraturliste og henvisninger

Desuden vil du få materiale, som du kan bruge til dine egene klienter

Ønsker du at gøre din nye sundhedsmentoruddannelse til en del af din forretning? Der vil være mulighed for tilkøb af ekstern forretningsudvikling fra Ex3, hvis du ønsker at bruge din uddannelse overfor klienter, så du kan stå stærkt som selvstændig.