Ex3 bevidstologi

Ex3 bevidsthed bygger på sammenhængskraften af teorier, som vi igennem vores arbejdsliv har set gøre den største forskel, når teori og praksis mødes.

Vi er inspireret af både gamle og nye teorier og metoder, som understøtter det paradigmeskifte, der har påvirket menneskeheden de seneste 20-30 år. Det paradigmeskifte kalder på indstilling, omstilling og nye perspektiver for at skabe fremtidssikrede liv for mennesket og planeten.
– og derfor i organisationer og virksomheder.

Kompleksitet kræver en helhedsorienteret tilgang

Hos Ex3 arbejder vi helhedsorienteret, fordi vi åbner op for et flerdimensionelt og integrativt perspektiv. Gennem dette perspektiv, bliver det muligt for os at reflektere og stille spørgsmål til den tavse viden og de antagelser, som kan være styrende for vores tanker og handlinger. Først når vi får en større bevidsthed om disse, kan vi handle på dem og ændre vores mentale strukturer og vores adfærd og dermed skabe den ønskede og nødvendige transformation.

Vi arbejder både med individ, sind, mindset og følelser, og samtidig er vi optaget af undersøge bevægelsen mellem dette og den adfærd, de mønstre, normer, dynamikker, systemer og strukturer, som former og skaber kulturen.

Vi sætter rammen for transformative processer

Transformative processer og læring kan defineres som den læring og de processer, hvorved vi omdanner problematiske referencerammer, antagelser og forventninger, så vi som mennesker bliver indsigtsfulde, fordomsfri, reflekterende og følelsesmæssigt åbne for forandringer.

Transformative aktiviteter har til formål at understøtte forandringer:

 • Forandringer får bedre vilkår, når vi gennem refleksion bliver bevidste om de antagelser, der ligger til grund for egne handlinger, og vi bliver i stand til at handle på baggrund af denne bevidsthed.
 • Gennem en højere forståelse af os selv og vores omverden, bliver vi gennem kritisk refleksion i stand til at se handlingens ’hvorfor’, samt årsagerne til og konsekvenserne af det, vi gør.

Gennem Ex3 Tools & Education og Ex3 Network & Publications får du viden og indsigt, som kan styrke din bevidsthed. Målet er, at du bliver i stand til at reflektere dybere og få øje på andre og flere perspektiver i dine egne og andres forståelses- og handlemønstre, som ellers blot tages for givet.

Flere bevidste bæredygtige valg

Helhedsorienteret + transformativ = Bæredygtig
Med en helhedsorienteret og transformativ tankegang bliver det muligt ikke bare at forstå og være bevidst omkring os selv, vores organisation, omverden og sammenhængskraften og dynamikkerne herimellem, men det bliver også muligt at skabe nye praksisser, som er både effektfulde og ansvarlige og som imødekommer de komplekse udfordringer, der ligger foran os både som menneskehed, samfund og organisation, og hvad enten det drejer sig om mennesker, miljø, økonomi, sundhed, kommunikation, forretning ellerorganisering – så hænger tingene sammen.

Exceed er at udleve sammenhængskraftens styrker.
Er den tilstrækkelig integreret, levende og forankret?

 • Beram forventninger, tænkning og handling for at kunne overgå med operationel styrke.
 • Udlev med høj vibration, accelerationskraft og ren intention.

Explore er at udforske fundamentets kraft og saft.
Er det tilstrækkeligt visionært, dybt og stærkt?

 • Bevidn styrker, udfordringer og forudsætninger for at kunne drive strategien og målene.
 • Udforsk med nysgerrighed, skaberkraft og åbent sind

Extend er at udvide potentialets vidde og højde.
Er det tilstrækkeligt aktiveret, dyrket og mestret?

 • Belys vilkår, principper og muligheder for at kunne tildele fokus og taktisk udfoldelse.
 • Udvid med respekt, tryghed og bevidste valg.

Exceed er at udleve sammenhængskraftens styrker.
Er den tilstrækkelig integreret, levende og forankret?

 • Beram forventninger, tænkning og handling for at kunne overgå med operationel styrke.
 • Udlev med høj vibration, accelerationskraft og ren intention.

Explore er at udforske fundamentets kraft og saft.
Er det tilstrækkeligt visionært, dybt og stærkt?

 • Bevidn styrker, udfordringer og forudsætninger for at kunne drive strategien og målene.
 • Udforsk med nysgerrighed, skaberkraft og åbent sind

Extend er at udvide potentialets vidde og højde.
Er det tilstrækkeligt aktiveret, dyrket og mestret?

 • Belys vilkår, principper og muligheder for at kunne tildele fokus og taktisk udfoldelse.
 • Udvid med respekt, tryghed og bevidste valg.

Ex3 Bevidstologi

Visdom

noget du er
– uafhængig af arv,
opvækst eller kendskab.
Evner at bruge kundskab klogt.

Viden

noget du har
– tillært gennem erfaring
eller undervisning
Viden er sand begrundet overbevisning.

Viljestyrke

væsen eller personlighed,
særligt med henblik på moral,
samvittighed og karaktertræk.

Menneskesyn

Livsanskuelse.
Ex3 – vi tror på det bevidste skabende menneske.

Mentalitet

Miljø og kultur.
Ex3 – vi tror på det bevidste tænkende menneske.

Mission

Eksistensberettigelse.
Ex3 – vi tror på det bevidste udlevende menneske.

Når helheden opstår!

Alle facetter har sin egen værdi og betydning – og sin egen berettigelse.

Sammen skabes en helhed.