Ex3 Bevidstologi  -
indefra og ud

Ex3 bevidstologi er beskrivelsen af det fundament, som vi står på. Det handler om vores verdenssyn og menneskesyn, som er omdrejningspunkt for alt i Ex3.

Vores modeller, procesværktøjer, analyseværktøjer, uddannelser og den stemme vi tager belyser, hvordan vi kan udvikle og understøtte det bæredygtige arbejdsliv.

Lad os præsentere dig for Ex3 kernen Explore – Extend - Exceed, vores Ex3 DNA.  

Ex3 kernen

Ex3 kernen Explore, Extend, Exceed kickstarter både udviklings- og forandringsprocesser. Med den kan du sætte rammen for processer og dialoger, som udforsker fundamentet, udvider potentialet og udlever sammenhængskraften i alle organisationens processer.  

Kernen er et centralt omdrejningspunkt i Ex3 modellerne, som understøtter eller styrker forretnings- og organisationsudvikling på både strategisk, taktisk og operationelt niveau.  

Ex3 Kernen sikrer, at du får øje på, hvad der er jeres største styrker og udfordringer, samt arbejder med de organisatoriske facetter, som skaber størst værdi og fremtidssikrer jeres organisation.  

Essensen af de 3 kerneord

Explore Humanity
Få et skarpt øje for, hvad det betyder at være menneske i den foranderlige tid og verden, vi lever i lige nu og her.

Extend Potentials
Bidrag til, at mennesker, organisationer og samfundet udvider og styrker deres potentiale.

Exceed Expectations
Sammen kan vi drive det vidt og overgå alles forventninger med en stærk sammenhængskraft.

Ex3 Konceptet har rødder i 6 grundprincipper: visdom, viden, viljestyrke, menneskesyn, mentalitet og mission
Ex3 bevidstologi er en systematisk tilgang til at bevidstgøre dine beslutninger, handlinger og bæredygtige valg. 

Dannelse er en kobling af Visdom, Viden og Viljestyrke

Visdom

er noget du er – uafhængig af arv, opvækst, kendskab.
Med Ex3 understøtter vi dig til at bruge din kundskab klogt.

Viden

er noget du har – tillært gennem erfaring eller undervisning.
Med Ex3 får du ny viden

Viljestyrke

er dit væsen eller personlighed, som rummer moral, samvittighed og karaktertræk.
Med Ex3 skærpes din viljestyrke.

Identitet er en kobling af Mentalitet, Mission og Menneskesyn

Menneskesyn

handler om din livsanskuelse.
Med Ex3 får du troen på  det bevidste skabende menneske.

Mentalitet

indeholder miljø og kultur.
Med Ex3 får du troen på det bevidste reflekterende menneske.

Mission

er dit eksistensgrundlag.
Med Ex3 får du troen på det bevidste sansende og udlevende menneske.

Med Ex3 udvider du din horisont

Verden

Vores tid kalder på, at vi som mennesker forholder os til tidens paradigmeskifte og sammen skaber langsigtede visioner. Visioner for klodens og menneskehedens fremtid, hvor vi forstår os selv som en del af helheden.

Samfund

Viden har aldrig tidligere været mere mangfoldig og tilgængelig og det er vigtigt, at vi bringer denne viden i anvendelse. Det kalder på bevidsthed om tidens paradigme, hvor diversitet får lov til at udfolde sit potentiale, hvor vi gør op med gamle magtstrukturer og  sammen skaber et samfund for alle.

Organisation

Vores viljestyrke aktiveres igennem øget bevidsthed og en direkte adgang til vores potentiale. Dette er en kraft, som skaber transformation indefra og ud i organisationen. Dermed kan vi alle gøre en forskel, og gennem samarbejde skabe synlige resultater for mennesker, samfund og kloden. 

Interaktion

Interaktion med kloden og andre mennesker kræver et bæredygtigt mindset og en bevidst mission hos os alle. Vi skal tage bevidste valg, når vi bruger vores ressourcer. Vi skal være bevidste om, hvordan vi udlever vores liv, og hvilket aftryk vores interaktioner efterlader på verden.

Identifikation

Grundlæggende tror vi på at mennesker kan og vil forandres, og at alle har drømme. Og vi tror på det bevidste, skabende menneske. Dit menneskesyn har betydning for hvordan du identificerer både dig selv og andre. Denne identifikation har afgørende betydning for hvad vi kan opnå, hvordan vi bringer potentiale i spil, og i hvor høj grad vi får opfyldt vore drømme.  

Navigation

At navigere stiller krav om, at du kender retningen og har mentaliteten til at ville nå i mål. Navigation indeholder både dine og organisationens vision, mission og målsætninger. Disse pejlemærker, er fundamentet til at aktivere en stærk mentalitet og sammenhængskraft i organisationen.

T

ÆNKNING

Tænkning er den bevidste proces der vedvarende foregår hos alle. “Etablerede sæt holdninger” betragtet som en persons verdenssyn, livsfilosofi eller værdier, sindstilstand, holdning og disposition. 

A

DFÆRD

Adfærd omfatter alt, hvad et menneske foretager sig, såvel instinktivt og ubevidst som bevidst og villet. 

S

YSTEMER

Systemer er bl.a. økonomi, IT, strukturer, procedurer. Alt det der berammer måden at organisere og udføre vores arbejde på og skabe resultater. 

K

ULTUR

Kultur er alt det, der binder os sammen, som skabes mellem mennesker. Kultur er dynamisk. Det er gennem det vi gør, vi udtrykker, hvordan vi organiserer, fortolker og forstår verden, at kultur skabes. 

Kulturdesign

Kultur skabes blandt mennesker i samspil med tidens samfundsstrukturer og normer. Det betyder at kultur ikke er noget der er, men noget dine medarbejdere er medskabende på gennem deres sprogbrug, normer, værdier med mere. De seneste år har på alle måder vist, at vi enten kan vente til kulturforandringerne rammer os som en bommerang, eller vi kan være nysgerrige, gå i dialog og skabe bevidsthed om, hvordan vi alle påvirker og skaber den kultur vi ønsker.

Derfor handler kulturdesign om at tage det store perspektiv på. Så når du sætter kulturdesign på dagsorden og vil undersøge kulturen i din organisation, så inviterer vi dig på en kreativ og skabende proces, hvor du får øjnene op for mulighederne med kulturdesign. At designe betyder nemlig at formgive, tage ansvar og dermed få øje på at kultur kan modelleres, doseres og kalibreres. 

Sammen kan vi skabe en mere attraktiv kultur, en bedre arbejdsplads som leverer endnu bedre resultater. 

Drømme

Emotion

Drømme er den vision du ønsker at opnå.

Vi tror på, at man skal drømme stort.

Emotion er den følelsesmæssige tilstand du ønsker at opnå.

Vi tror på, at man skal følge sit hjerte.

Symbolik

Imagination

Symbolik er de tydelige tegn på, det du vil opnå.

Vi tror på, at man skal kunne måle og evaluere.

Imaginationen er evnen til at kunne forestille sig effekten af  drømmene. 

Vi tror på forestillingsevnens kraft.

Genizone

Nudging

Genizone er det sted, hvor du kommer i kontakt med dit why og organisationens unikhed. 

Vi tror på, at unikhed  styrker organisationen.

Nudging er viljen og evnen til at sætter rammer og motivere til sammenhængskraft.

Vi tror på sammenhængskraftens magi.

Design jeres kultur – kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan.

Kulturdesign kalder på adfærdsdesign

En stor del af kulturen er den adfærd som udleves i din organisation. Adfærd er den måde du spiller sammen med dine medarbejdere, den måde I alle behandler og påvirker hinanden på. Da kultur er noget vi gør, er adfærd et afgørende parameter at arbejde med i kulturdesign. 

Ex3 Integrativ Adfærdsstruktur

Adfærd er summen af antagelser, attitude, adaption og association. Adfærden er den måde vi i almindelighed eller i en given situation instinktivt eller bevidst opfører os på.

Ex3 arbejder med adfærd ud fra en integrativ tilgang, som giver dig mulighed for at:

  • undersøge tidens komplekse opgaver flerdimensionelt.
  • arbejde med cirkularitet på flere niveauer og igennem flere perspektiver.
  • tage forskellige briller på i processen.
  • skabe helhedsorienterede, transformative løsninger.
  • genforhandle nye praksisser for passende performance i organisationen.
  • finde bæredygtige løsninger.

Vi glæder os til at byde dig indenfor i dette univers af teorier omsat til praksis, metoder og værktøjer let omsættelig til udvikling i din hverdag.