Styrk dine kompetencer med Ex3 Facilitator kombiuddannelse

Stå stærk i din facilitatorrolle, så du kan sætte rummet fri og favne det der opstår.

Interesserer du dig for udvikling, forandring, organisatorisk læring og procesarbejde, og ser du mulighederne i at kunne designe og facilitere stærke, helhedsorienterede, transformative og bæredygtige processer?

Vælg lige nu mellem Grøn Facilitator og Team Facilitator

Styrk dine kompetencer med Ex3 Facilitator kombiuddannelse

Interesserer du dig for udvikling, forandring, organisatorisk læring og procesarbejde, og ser du mulighederne i at kunne designe og facilitere stærke, helhedsorienterede, transformative og bæredygtige processer?

Vælg lige nu mellem Grøn Facilitator og Team Facilitator

Her har du mulighed for en intensiv facilitator-uddannelse kombineret med Ex3 procesværktøjer, som giver dig både spændende værktøjer og de rette kompetencer til, at du kan gå ud og skabe effektfulde, samskabende udviklingsprocesser med stor værdifor både det enkelte menneske, for organisationer og for vores omverden. 

Ex3 har udviklet et koncept omkring otte stærke procesværktøjer, der i sin helhed dækker forretnings- og organisationsudvikling på alle organisatoriske niveauer, og gør dig i stand til at designe og gennemføre helhedsorienterede og bæredygtige forandringsprocesser. Lige nu kan du vælge mellem Det Grønne Kompas og Teamhjulet, altså mellem to ud af vores otte modeller. 

Denne uddannelse er for dig, der arbejder med mennesker og udvikling

Hvorfor skal du vælge Ex3 Facilitatoruddannelse?

Du ønsker at:

Bliv transformativ procesfacilitator

Gennem en vekselvirkning af information, refleksion og praktiske øvelser får du kompetencer, som vil styrke dig i rollen som procesfacilitator. Vi klæder dig på til at kunne stilladsere, rammesætte og anvende Ex3-procesværktøjet på en måde, der fremmer bidragskulturen og skaber nye muligheder for at anvende allerede eksisterende ressourcer i organisationen, hvilket er nødvendigt for at skabe de bedste resultater.   

Målet med Ex3 Facilitatoruddannelsen er, at du som facilitator oplever, at du får ny forståelse for den rolle, du indtager, og samtidig opnår indsigt i dig selv og dine egne antagelser, for således at kunne tilgå processer helhedsorienteret. Samtidig er målet, at du kan skabe processer, som giver dine deltagere mulighed for at forstå sig selv, deres kollegaer og organisation på en ny måde. Med disse indsigter er hensigten, at deltagerne bliver i stand til at tilgå hinanden og deres opgaver på en ny og forbedret måde. Som facilitator bliver du katalysator for den transformative proces hos individet, i gruppen og i organisationen. 

 • Hvordan får vi mest mulig værdi ud af alle de ressourcer, kompetencer, viden og erfaringer, som ligger ude hos medarbejderne, og som vi omgiver os med hver dag?
 • Hvordan skaber vi rum for, at alle kan bidrage og dermed få ejerskab over de udviklingstiltag, vi igangsætter?
 • Hvordan skaber vi bevidsthed omkring os selv og hinanden i forhold til, hvad der bremser og forstærker vores evner og engagement i arbejdet for at skabe endnu bedre resultater?
 • Hvordan kan vi netop aktivere disse dynamikker og den sammenhængskraft, når vi sætter den strategiske retning?

Det er blot nogle af de spørgsmål, du får svar på, når du gennem Ex3 Facilitatoruddannelsens varierede indhold får mulighed for at tilegne dig ny viden, reflektere sammen med andre og træne de nye færdigheder i praksis. 

Kombiner facilitering og certificering i Ex3 værktøj

Ex3 Facilitatoruddannelse giver dig adgang til at gennemføre de certificeringer, som giver mening for netop dig. Lige nu kan du vælge mellem Grøn Facilitator og Team Facilitator. Uddannelsens omdrejningspunkt er, at du som facilitator udvikler og styrker dine faciliteringskompetencer, og den certificering, du vælger at inddrage, indgår således som en del af denne udvikling. 

Ex3 har udviklet et koncept omkring otte unikke procesværktøjer, som støtter forskellige organisatoriske udviklingsprocesser på flere niveauer, og som både kan bruges enkeltvis eller kombineres.   

Certificeringerne skaber mulighed for, at du som konsulent eller leder får opmærksomhed på og klarhed over en lang række aspekter i udviklingsprocesserne. Med hver enkelt certificering får du både generel og meget brugbar viden om det område, du vælger at blive certificeret i. Samtidig opnår du viden, som klæder dig på som facilitator af de forskellige procestrin, som eksempelvis afklaringsfasen og den afsluttende handlingsplansfase. Således sikrer du, at du leverer den bedste og mest værdifulde proces til gavn for organisationen. 

Vigtigst af alt giver certificeringen dig en grundig og konkret indføring i at bruge værktøjet, og du får præsenteret forskellige støtteværktøjer, som  både letter og fokuserer dit procesarbejde. Modellernes opbygning guider dig helt naturligt gennem trinnene i processen, og således sikrer værktøjerne, at du skaber  en grundig bearbejdning i alle processens faser. 

Det får du med som leder eller konsulent

 • 6 dages facilitatoruddannelse med plads til læring og praksiserfaring mellem modulerne  
 • Metode, værktøjer og praksiserfaring til at stå stærkere i rollen som facilitator 
 • Kompetencer til at styrke din forretning eller organisation   
 • Træning i at holde rummet og gribe det, der opstår, så deltagerne selv kommer frem til løsningerne  
 • Certificering i en af de 8 Ex3 modeller som dit personlige speciale  
 • Personprofil, som giver dig indsigt i din adfærdsstil og din kommunikation som facilitator   
 • Nyt procesværktøj med understøttende materiale, der kan forstærker din facilitering  
 • Rammesættende og frihedsskabende tilgang til facilitering  
 • Du sparer tid (og penge) på forberedelse 

Det kan du byde ind med efter uddannelsen

 • En stærk struktur og rammesætning af  forandringsprocesser 
 • Organiske, integrerende og handlingsorienterede processer 
 • Facilitering af forandringsprocesser i dit valgte Ex3 speciale  
 • Processer, hvor mennesker sættes fri og samskaber nye løsninger  
 • Processer, der styrker fællesskab, ejerskab og engagement  
 • Fælles retning, der styrker organisationen på alle tre bundlinjer  
 • Processer med psykologisk tryghed og nærvær  
 • Processer, der kaster lys på og aktiverer det potentiale og de ressourcer, der allerede findes i organisationen  
 • Sparring på hvordan fælles retning og fælles sprog understøtter forandringsprocesser 
 • En procesorienteret tilgang til møder og effektivitet med fokus på værdiskabelse 

Nye perspektiver med Ex3 Facilitatoruddannelsen

Ex3 procesværktøjer og uddannelser bygger på forskning i forandringsprocesser, organisatorisk læring, kultur og mange års praktisk erfaring i feltet.   

Vi er særligt inspireret af det integrative perspektiv, hvor vi integrerer viden om menneskelige livsprocesser i spændingsfeltet mellem individer, grupper og sociale og kulturelle systemer. Med dette perspektiv insisterer vi på, at det med nutidens komplekse udfordringer ikke er muligt at forstå hverken mennesket, adfærden, kulturen eller systemerne ud fra blot et enkelt perspektiv. Med den erkendelse bliver det nødvendigt at inddrage et flerdimensionelt blik, som gør os i stand til at begribe de eksisterende udfordringer og finde løsninger, som helt reelt set svarer på disse.   

Overordnet er vores mål og intention derfor at skabe procesværktøjer og udddannelser med et helhedsorienteret, transformativt og bæredygtigt omdrejningspunkt og vi har fokus på at udforske det eksisterende fundament, udvide potentialet og udleve sammenhængskraften i organisationerne.  

Modul 1 - Fundamentet

Explorefasen er den fase, hvor vi udforsker og er nysgerrige på fundamentets kraft. Det er her, vi bliver klogere på, hvilket fundament Ex3 står på, og det er også her, vi er nysgerrige på det fundament, du kommer med. Vi formidler viden om vores ståsted, og de ‘briller’ vi ser mennesket, organisationer og samfund med. Vi bliver klogere på hinanden, og gennem en personprofil får du sparring på, hvordan du kan bruge dit potentiale som værdiskabende for din facilitatorrolle. Denne dag foregår som et 3 timers webinar. 

Dag 2 består af en 8lektioners onlinecertificering, hvor du gennem et varieret undervisningsindhold og forskellige refleksionsøvelser får indsigt i den enkelte models fundament. F.eks får du med en certificering i Det Grønne Kompas kendskab til vores tilgang til grøn omstilling og bæredygtighed. Samtidig får du en grundig indsigt i Det Grønne Kompas som procesværktøj og bliver klædt på til at skabe værdifulde forretningsafklaringsprocesser. Med certificeringen står du stærkt, når du skal påbegynde og implementere grøn omstilling og grøn indstilling i organisationerne, og når du afslutningsvis skal skabe retningsgivende handleplaner.  

Med en certificering i Teamhjulet er omdrejningspunktet teamudvikling, forandringer i teamstrukturer og kulturel bevidsthed. 

Modul 2 - Potentialet

Extendfasen er den fase, hvor vi med udgangspunkt i det fundament, vi har udforsket undersøger, hvordan vi kan udvide potentialet. Hvor har udforskningen af fundamentet vist sig, at der er grobund for at skabe nye vækstbetingelser for udvikling og forandring hos indvidet, i gruppen og i organisationen? 

Dette modul foregår fysisk på Designmejeriet i Skanderborg. 

Den første dag udfolder vi det teoretiske grundlag yderligere, og Ex3 Bevidstologien sættes i spil i forhold til dig som facilitator. Denne dag får du også en forsmag på det fundament og potentiale, der ligger i deltagelsesbaseret facilitering, som vi arbejder med og træner i praksis på dag 4.   

Dag 2 på Modul 2 er en ‘hands on’ træningsdag, hvor du øver dig i at være facilitator og træner forskellige deltagelsesmetoder og værktøjer. Her har du mulighed for at bruge dine egne specifikke forretningsudfordringer som din lærings- og praksislegeplads – og forlader dermed træningen med nye ideer, et udvidet supportnetværk og fornyet energi konkret handling. Efter træningsdagen øver du de nye færdigheder i din egen praksis og får efterfølgende mulighed for at få respons på et webinar.   

Modul 3 - Sammenhængskraft​

Exceedfasen er den fase, hvor vi skaber rum for at udleve sammenhængskraftens styrker. Det er her, vi undersøger og skaber rum for at sammenhængskraftens styrker bliver levende, integreret og forankret. 

Dette modul foregår fysisk på Designmejeriet i Skanderborg.

Modul 1 dag 1 bringer vi sammenhængskraften i spil med viden, visdom og erfaringer og berammer forventninger, tanker og handlinger for derved at kunne overgå med operationel styrke. I forhold til facilitatoruddannelsen er det i denne fase, vi samler de indholdselementer, der er præsenteret og bygger bro i procesfaciliteringen. Vi skal dykke ned i kulturaspektet og psykologisk tryghed, og vi undersøger, hvilke faktorer der spiller ind, når vi arbejder med at udvikle en ny kultur, og hvilken betydning det får for vores konkrete måde at arbejde med spørgsmål på.

Modul 3 dag 2 arbejder vi med motivation og modstand i forandringsprocesser, og vi bliver klogere på drivkræfterne i forandringsprocesser, sammenhængskraften mellem tanke og handling, effektiv kommunikation, passion og empowerment.

Pris: 25.000 kr eksl. moms

Du får med denne uddannelse

 • Ex3 Facilitator uddannelsesbevis
 • 3 måneders Ex3 Partnerskab; f.eks community, partnerservice, executive affiliate-aftale 
 • Adgang til certificering i alle Ex3 procesmodeller
 • Startpakke til 1 modelcertificering; dvs. bordmodel, dialogkort til både niveau 1 og 2
 • Digitale procesmaterialer; bl.a. brugervejledning, 25- 35 sider ordlab og 50-60 sider powerpoints,
 • Personprofil med overlevering
 • Forplejning på workshopsdage

Datoer til næste facilitatoruddannelse

Har du brug for at snakke med os

Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde

Få et gratis white paper: Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få 9 anbefalinger til, hvordan du kan gøre dit arbejdsliv mere bæredygtigt, så både du og din virksomhed kan stortrives? Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis.