Skab værdi med Human Relations

Gennem fokuseret opmærksomhed på både mindset og tilgang til mennesker i din organisation, gør du en kæmpe forskel i din organisation.

Sammen med Ex3 kan du fremtidssikre din organisation med en Human Relations tilgang, som sikrer stærke relationer og en sund organisationskultur.

Human Relations er  den måde vi relaterer til os selv, til andre og til kloden på

Netop dette har betydning for trivsel. Trivsel har afgørende betydning for hvordan dine medarbejdere præsterer og om de forbliver sunde og raske. I sidste ende har trivsel dermed betydning for bundlinjen og endda for samfundsøkonomien. 

Lad os tage en snak om Human Relations i jeres organisation!

Løs fremtidens udfordringer

Vi står overfor nogle store udfordringer fremadrettet – ja, faktisk allerede nu. 

Kan du genkende nogle af tidens udfordringer? 

  • Bæredygtighed, klima og FN ́s Verdensmål
  • Rekruttering og fastholdelse af værdifuld arbejdskraft
  • Ligestilling og ligeværdighed på dagsordenen
  • Tillid vs. Kontrol – med udspring i nye arbejdsformer
  • Globalisering i fornyet styrke verdensøkonomi, bæredygtighed, transport og logistik
  • New economy og flere bundlinjer

Flere brikker i fremtidens puslespil kalder på en klar Human Relations strategi til at ruste din organisation til fremtiden.  

”Vi er som organisationer i dag konstant i transformation. Samtidig med det, skal vi sørge for at skabe de bedste rammer for, hvordan menneskerne i vores organisation trives – og give nye mennesker lyst til at være en del af vores organisation."

Gode relationer fremtidssikrer organisationen

Det er på arbejdspladserne vi mødes. De stærke faglige og sociale relationer i din organisation, danner et fundament af forbundethed mellem ledere og medarbejdere – både på individ og kollektivt niveau.

Når dine ledere går forrest med en helhedsorienteret tilgang til både organisation og medarbejdere, skabes de bedste betingelser for trivsel blandt medarbejderne og gode resultater på alle bundlinjer.

Som arbejdsplads spiller vi en vigtig rolle i at få samfundet til at fungere som helhed, ved at sikre sundhed og bruge de tilgængelige ressourcer bedst muligt med bæredygtighed for øje.

Når du i din organisation vil tiltrække og fastholde den bedste arbejdskraft, handler det om at skabe gode vækst- og udviklingsbetingelser for mennesker. Og alt dette starter med, at sikre at dine medarbejdere trives og har lyst til at arbejde for organisationens bedste. Menneskers engagement, kompetencer og evne til at navigere, bliver centrale brikker i både det enkelte menneskes liv samt i organisationens helhed og fremtidssikring. 

Samfundsmæssigt er arbejdsmarkedet fødekæde for foreningsliv, bæredygtighed og det gode familieliv. Human Relations – Menneskelige Relationer – er ikke bare noget, der sker i HR-afdelingen, det er en grundfilosofi, som har stor betydning for os alle – både på kort og på langt sigt. 

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvordan du arbejder med Human Relations.

"Når vi bringer paradigmeskiftet ind i udviklingen af Human Relations-begrebet, så er det, for at tage det endelige og vigtige opgør med Human Ressources-tankegangen."

Human Relations er fundamentet i kulturdesign

Med arbejdslivets store indflydelse på vores liv, skal vi netop i organisationerne åbne for nye måder at forstå, måle og udvikle på kultur på. Det er her, vi taler om kulturdesign. 

Når du får øje på styrken og værdien i de gode relationer, som skaber engagement, psykologisk tryghed, ejerskab m.m., kan du arbejde med at designe en relationsskabende kultur, som matcher de mennesker, der skal udfolde deres potentiale og bidrage til sammenhængskraften i din organisation.

”One size fits one” – Vi har brug for at have dialogerne omkring, hvordan vi finder en løsning, der virker både for os som organisation og for det enkelte individ.”

Lad os mødes i visionen

Vi er på en mission, og vi inviterer dig med på rejsen!

Lad os sammen undersøge din organisations fundament og derfra beslutte, hvordan I tager de næste vigtige skridt henimod jeres vision med et Human Relations menneskesyn. 

Lad os tage snak om dine tanker for fremtiden.

Human Relations version 2.0

Få et gratis white paper

5 stærke råd til tidens paradigmeskifte indenfor HR, refleksioner omkring trends, dilemmaer og krav til HR.  Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Human Relations version 2,0” gratis.