Styrk din organisation med kultur som ledelsesværktøj!

Med PCI får du helt nye muligheder for at måle menneskelige og kulturelle elementer. Med det kan I skabe fælles sprog på alle niveauer, sammenhæng og fremtidssikre jeres organisation med en stærk kultur med nye indsigter gennem People Culture Indicators.

Skab en attraktiv arbejdsplads

Forestil dig løbende at kunne følge jeres HR udvikling, på samme måde, som I navigerer efter nøgletal og KPI’er… Med PCI-data får I overblik, indsigter og kan give hele organisationen et fælles ledelsesunivers og -sprog.

  • Med PCI får du et operationelt værktøj til at fremtidssikre din organisation som attraktiv arbejdsplads
  • Med PCI får i bevidsthed til jeres næste vigtige skridt
  • Med PCI kan I målrette jeres indsats, hvor organisationsudvikling skaber størst værdi

HR-DATA TIL MÅLRETTET FOKUS

People Culture Indicators - værdifulde HR-data til udvikling i din organisation

Vi har udviklet en måling, som kan understøtte dig og din organisation i jeres forretnings- og organisationsudvikling.

Vi kalder denne måling for PCI – People Culture Indicators.

Gennem spørgeskemaer kan I måle på en række kulturelle indikatorer, der tilsammen giver værdifulde HR-data til at træffe bevidste valg for jeres næste vigtige skridt.

 

I kan med PCI-data vælge jeres fokus og opnå  indsigt i f.eks. jeres overordnede kultur, jeres ledelseskultur, jeres teamkultur, jeres bæredygtighedskultur, så I kan skabe de optimale vækst- og trivselsbetingelser i jeres organisation.

Få dine data indenfor en måned...

Introduktion - digitalt - når det passer dig

Projektet starter med en digital introduktion af indikatorerne, for at alle deltagere har en god forståelse af, hvad det handler om, og hvad der skal ske. Introduktionen sikrer den nødvendige psykologiske tryghed, og præsenterer det sprog, som I vil møde gennem hele forløbet.

Spørgeskema - enkelt og hurtigt

Når I er klar, modtager I en mail med en link, så I kan sende det enkle spørgeskema til jeres udvalgte målgruppe. De bliver bedt om at vurdere indikatorerne på tre parametre:

Modenhed

bevidner styrken i jeres organisation. Den viser jer medarbejdernes vurdering af indikatoren, som de ser den lige nu.

Tydelighed

belyser synlighed i hverdagen. Den viser jer hvor let indikatoren er at få øje på i organisationen.

Vigtighed

berammer prioritering til handling. Den viser jer hvor den mest hensigtsmæssige indsats kan gøre den største forskel.

Databehandling - automatiseret

Alle tre parametre har en individuel høj værdi, men den reelle værdi ligger i kombinationen, som bliver tydelig når alle besvarelserne samles. I databehandlingen bliver resultaterne fra spørgeskemaet kombineret i en række grafiske visualiseringer, der bliver udgangspunkt for en tilbagemelding og dialog om din organisations fokuspunkter og prioritering.

Tilbagemelding - grundigt og værdiskabende

Forløbet afsluttes med at I får en udførlig gennemgang af resultaterne og en rapport, der sætter fokus på jeres næste, bedste skridt samt anbefalinger til, hvordan I kan arbejde videre med PCI-data i organisationen.

Du tilbydes lige nu PCI til en exceptionel introduktionspris. 

Kontakt os, hvis du vil høre mere, om hvordan du kan styrke din organisation og komme i gang nu.