Sund kultur

Vores erfaring spænder bredt. Vi har bistået mange organisationer med at styrke deres kultur. Det har inkluderet opgaver hos Matas, Politiet, Skanderborg Kommune, Region Syd på OUH, Region Midt på AUH, Media Partners, Trademark Living, RenewTech, DTP og andre steder. Uanset, om det har været i fusionssammenhæng eller som led i en løbende udviklingsproces, har fokus altid været på at skabe en sund og bæredygtig organisation.

Kultur eksisterer på mange niveauer i organisationen, fra individuelle teams til ledelsesteamet og hele organisationen som helhed. Vi har arbejdet med at styrke kulturen på alle disse niveauer, da hvert niveau spiller en afgørende rolle i at forme og opretholde den ønskede kultur.

Afspil video

PCI-analysen er et værdifuldt redskab i kulturarbejdet, da den kan målrettes organisationens aktuelle tilstand og fokus samt give et dybdegående indblik i kulturen, som springbræt til at igangsætte målrettede og bevidste indsatser. Kombinationen af PCI-analyse og meningsfuld dialog med Ex3’s rammesættende procesværktøjer øger og styrker bevidst ledelse på alle niveauer. Som REMA 1000 påpeger, er det afgørende at måle på kulturen, da den er fundamentet for al præstation.

Ved at være certificeret i vores modeller får du ikke kun adgang til Ex3-værktøjerne, men også mulighed for at skabe et stærkt fundament for ledere og interne konsulenter, så de med et fælles sprog kan forankre interne udviklingsprocesser uden behov for eksterne konsulenter.

Enkelt og kraftfuldt ledelsesværktøj

Lad os tage et eksempel:

01

Med fokus på teamudvikling udsendes link til PCI-analyse til teamets medlemmer via sms eller e-mail. Indsamlede data transformeres til indsigtsgrafer, der giver et klart overblik over kulturens sundhed og modenhed. Som certificeret partner kan I selv udsende PCI-analyser og få adgang til jeres personlige dashboard med de aktuelle data. 

02

Når data er indsamlet, anbefaler vi integration af indsigter gennem en workshop for alle respondenter, hvor vigtige kultur- og teambegreber udfoldes.  Gennem dialog og proces, skabes rum for psykologisk tryghed, hvor alle får delt deres tanker og refleksioner.

Sprog skaber kultur. Derfor skaber dialog også kultur.

Oftest lander der meget dybe indsigter i sådan en proces, hvor deltagerne lærer hinanden og sig selv at kende på en ny måde. 

Det er starten på en løbende proces, hvor der skabes et fælles sprog og en styrket kultur i et konstant og værdiskabende feedback-loop. 

03

Vi anbefaler at måle kulturen hver 2-3 måned for at følge udviklingen og tilpasse dialog og indsatser herefter.

Vi anbefaler også, at de fysiske modeller bliver en del af kontorets interiør for at sikre en kontinuerlig forankring i hverdagen og mulighed for konstant at ankre tilbage til kulturen på alle niveauer i organisationen.

Brug de fysiske modeller som en start på møder, til personalesamtaler og alle de tidspunkter, hvor det giver mening at tilføre den kulturelle dimension i arbejdet – altså, bring det i spil hver dag.