Vækst

Ved mange lejligheder har vi hjulpet organisationer med et øget fokus på at skabe en endnu sundere kultur, som er fundamentet for vækst. 

Det har vi bl.a. gjort hos Matas, Region Syd på OUH, Region Midt på AUH, Trademark Living, DTP mfl. Det har naturligvis også været det overordnede mål i vores fusionsopgaver, bl.a. hos RenewTech, fordi det er fundamentet for en bæredygtig og præsterende organisation i vækst.  

Afspil video

Fælles for opgaverne har været, at PCI-analysen har givet et unikt og interessant indblik i kulturen, som et godt afsæt for en dybere og mere meningsfuld dialog, og ikke mindst har det dannet grundlaget for bevidst ledelse som fundamentet for vækst.

Som REMA 1000 siger, så skaber det kultur at spørge ind til den. Og dét er et must, når vi nu også måler på alt andet i organisationen. Kulturen er forudsætningen for alle præstationer. 

Som certificeret i vores modeller, får du dels modellerne samt al nødvendig viden in-house uden at skulle hyre konsulenter.  

Et sådant forløb kan se således ud:

01

Når rammen er sat udsendes link til PCI-analyse via sms eller mail til teamet. Det udfyldes på ca. 10 minutter.

De indsamlede data transformeres til indsigtsgrafer, som giver et enkelt overblik over kulturens sundhed og modenhed.

Formidlingen af data anbefales gjort på en workshop. Vi kan facilitere processen, eller I kan blive certificeret og gøre det selv. Typisk laver organisationerne et pilotprojekt med os på sidelinjen, inden de beslutter sig for en certificering.  

02

Alle respondenter mødes til på en workshop omkring Teamhjulet, hvor vigtige kultur- og teambegreber udfoldes. Gennem dialog og proces, skabes rum for psykologisk tryghed, hvor alle får delt deres tanker og refleksioner.

Sprog skaber kultur. Derfor skaber dialog også kultur.

Oftest lander der meget dybe indsigter i sådan en proces, hvor deltagerne lærer hinanden og sig selv at kende på en ny måde.

Det er starten på en løbende proces, hvor der skabes et fælles sprog og en styrket kultur med vækst for øje med et konstant og værdiskabende feedback-loop. 

03

Vi anbefaler, at der udsendes PCI-analyser hver 2-3 måned for løbende at følge udviklingen og med udgangspunkt i indsigtsgraferne besluttes det, hvilke indsatser der skal igangsættes.

Med de fysiske bord- og gulvmodeller på gulvet eller i mødelokalet sikres den løbende forankring i hverdagen.  

Skab og fasthold organisationskulturen ved international vækst:

I takt med virksomhedens internationale vækst og tilstrømningen af nye medarbejdere kan det være udfordrende at bevare og samtidig styrke organisationskulturen.

Med Ex3-værktøjskassen kan I skabe synlighed omkring og fastholde kulturen på tværs af geografiske og kulturelle forskelle, som vi arbejdede med hos PTD. Dette er afgørende for at sikre, at virksomhedens værdier og mission forbliver intakte for at skabe oplevelsen af fælles retning blandt medarbejderne –  uanset, hvor du sidder i organisation, når ‘One Company Culture’ er målet.