Styrk din organisationskultur

Det er svært at kontrollere din organisations fremtid, men det rigtige mindset – og værktøjer – kan hjælpe dig med at møde forandringer med tillid….

Ex3 tilbyder et fuldt koncept af HR-procesværktøjer til grøn omstilling, ledelses- og teamudvikling samt kulturmåling og kulturdesign, som alle styrker og fremtidssikrer organisationer ved at understøtte det bæredygtige arbejdsliv.

Med vores nyudviklede måleværktøj, PCI-data, kan vi sammen undersøge den eksisterende kultur i organisationen. På baggrund af disse data kan I udvælge og målrette jeres indsatser, så de skaber den største værdi for at forme jeres ønskede organisationskultur. Ex3 værktøjer bruges både til administrativ styring og i den udførende proces, og de fungerer både i digital og social HR.

Kultur er både limen og barrieren...

Når vi beskæftiger os med det bæredygtige arbejdsliv, handler det grundlæggende om at tiltrække og fastholde arbejdskraft, udvide virksomhedens potentiale, understøtte medarbejderes trivsel, sikre relevant og værdiskabende udvikling, samt at tænke langsigtet og samtidig træffe bevidste, bæredygtige valg i hverdagen.

Her er bevidstheden om kultur et bærende element og danner et solidt grundlag for, at den enkelte medarbejder kan udleve sit arbejdsliv i sund balance.

Skal vi drikke en kop kaffe... Eller vil du lære os lidt bedre at kende?

Start din udvikling mod det bæredygtige arbejdsliv for din organisation her: 

Ex3 og det bæredygtige arbejdsliv

Køber du ind på at vi er i et stort paradigmeskifte, som kalder på nye tanker, metoder og værktøjer, så læs mere om vores perspektiv her på Ex3 People.

Læs her om baggrunden for Ex3, vores helhedsorienterede, visionære og dynamiske tilgang: Explore Extend Exceed, kulturdesign og det bæredygtige arbejdsliv, herunder hvordan du kan integrere 3 bundlinjer – people, planet, profit.

Læs mere om vores PCI målinger og data, som kan understøtte dig i din forretning, til at skabe den kultur, som skaber de bedste betingelser hos jer. 

Ex3 værktøjer og uddannelse

Arbejder du med forandringsprocesser og har brug for konkrete værktøjer eller søger du ny viden og uddannelse?

På Ex3 Vision kan du læse om, Ex3 procesværktøjerne, hvordan du bliver partner og  hvordan du bliver certificeret i de værktøjer som giver mening for dig  i dit job eller din forretning. 

Du kan med Ex3 værktøjskassen skabe succesfulde forandringsprocesser, der udvider organisationens potentialer, skaber fælles sprog og aktiverer en bæredygtig kultur.

Ex3 netværk og foredrag

Vil du inspireres og blive klogere på hvordan du skaber et bæredygtigt arbejdsliv for dig eller i din organisation, så besøg Ex3 Relation. Det er her, du kan møde os fysisk eller online.

På Ex3 Relation kan du se, hvordan vi kan understøtte din faglige og personlige rejse gennem  netværk – enten dit eget netværk eller som en del af Ex3 netværk.

Det er også her, du kan booke et foredrag om bæredygtigt arbejdsliv, teamudvikling, kulturdesign mm.

 

Kulturen er vigtig

Derfor arbejder vi med

og

Mennesket hele vejen rundt

Den moderne medarbejder kalder på inddragelse og meningsskabelse. Og samtidig kalder kerneopgaven på målrettethed, synlighed og forudsigelighed. Kulturen er “limen”, som indeholder sproget og de dynamikker, der gør den tværfaglige sammenhængskraft mulig og skaber helheden. 

Organisationens kultur skabes netop gennem det, vi gør, når vi løser kerneopgaven. Styrk din organisations med TASK – tænkning, adfærd, systemer og kultur. 

T

ÆNKNING

Når vi udvider vores tænkning med ny bevidsthed, bliver den fælles retning tydeligere, overbevisninger udfordres og stærkere relationer opstår. 

A

DFÆRD

Når vi giver adfærden opmærksomhed, bliver det muligt, at dyrke det, der virker og kassere dårlige vaner. Dermed kan vi tilføre de rette kompetencer og aktivere organisationens potentiale. 

S

YSTEMER

Data er afgørende for at undersøge, om det vi gør skaber værdi. Traditionelt har vi arbejdet med økonomiske data for at måle værdiskabelse, men tiden er kommet til at bruge teknologi med en ny form for data – PCI data – som understøtter forandringsprocesser og bidrager til nye metoder og arbejdsgange. 

K

ULTUR

Organisationens lim eksisterer i kulturen. Ved at dyrke en sund kultur, styrker vi fællesskabsfølelsen og et fælles sprog, som giver et stærkt fundament for de kontinuerlige forandringer, som er en del af hverdagen. 

Ex3 Vision

Tools & Education.........

Tools

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,.

Education

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,.

Business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,.

Ex3 Relation

Network & Publication.........

Network

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,.

Publication

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,.

Unity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,.

Ex3 bevidstologi - indefra og ud

Vores bevidstologi indefra og ud er omdrejningspunkt for alt i Ex3. Modeller, procesværktøjer, uddannelser, netværk, publikationer som alt sammen handler om udvikling og det bæredygtige arbejdsliv. Vi kan kalde det vores Ex3 DNA. 

Ex3 bevidstologi - udefra og ind

Bevidstologi udefra og ind bygger på  sammenhængskraften af teorier, som vi igennem vores arbejdsliv har set gøre den største forskel, når teori og praksis mødes.

 

Ex3 og FN's verdensmål

Verdensmålene er et fælles sprog i vores samlede indsats for bæredygtig udvikling.

Læs om vores primære fokusmål samt, hvordan vi med Det Grønne Kompas benytter verdensmålene og understøtter grøn og bæredygtig omstilling. 

Pay It Forward

Pay It Forward handler om troen på, at ved at hjælpe hinanden uden forventninger om at få noget tilbage, skaber vi en bevægelse, mere glæde og gør en stor forskel i verden. 

Pay It Forward er en stor del af vores tilgang og derfor donerer vi 6% af vores overskud til formål til formål, som vi udvælger sammen med vores partnere.

Certificering og uddannelse

Ex3 leverer et samlet koncept til leder- og teamudvikling – som kan bruges både i grupper og 1:1. Med certificering i vores værktøjer klæder vi jer grundigt på til at facilitere samt læse og tolke PCI data, så I kan følge udviklingen tæt og træffe bevidste valg. 

 I får et gennemgående koncept, der åbner for dialog og skaber fælles forståelse, fælles sprog og fælles retning på alle organisatoriske niveauer. Det gør kulturen til et stærkt anker, som øger sammenhængskraften, styrker employer-branding og sætter kurs for organisationen nu og i fremtiden.

Explore, Extend, Exceed er kernen i Ex3 tilgangen, som skaber fælles tilgang, sprog, forståelse og retning. På den måde får du både en omdrejningsakse og en struktur, som du kan arbejde med på alle organisatoriske niveauer.

Den logiske fremgangsmåde og tilgangen med først at udforske, så udvide og derefter udleve giver dig en  dynamisk og inddragende arbejdsproces.

Vi lever i en både & tid.

Vi har lavet en maggi-terning til dig, hvor vi har taget det bedste fra vores mange års erfaringer, herunder grundlæggende viden om kultur samt menneskers tænkning, adfærd og mentalitet, og integreret alt dette i Ex3 konceptet og den bevidstologi, som er vores fundament.

Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få et gratis white paper

Få 9 anbefalinger til, hvordan du gør arbejdslivet omkring dig mere bæredygtigt, så både du, dine medarbejdere og din virksomhed kan stortrives. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis. 

Procoesmodeller

Læs mere om procesmodeller her 

PCI - People Culture Indicators

Læs mere om pci her 

Certificering

Læs mere om certificering her 

Partnerskab

Læs mere om partnerskab her 

Uddannelse

Læs mere om uddannelse her