Rema 1000

Vi har igennem 6 måneder sammen med REMA udviklet et værktøj, der gør butikkerne i stand til løbende at indhente data på deres ledelsesmuskel.

Udgangspunktet for samarbejdet var et ønske om data og viden fra alle medarbejderne i butikkerne, som kunne bidrage til at understøtte den enkelte købmand i udviklingen af hendes eller hans butik ud fra tesen om, at medarbejderkompetencer driver forskellen i samspil med kulturen. Målet er i højere grad at kunne levere de ønskede resultater og ikke mindst bygge ‘store mennesker’ , som er en stor del af REMA’s mission – helt fra det norske hovedkontor.

Vi har sammen med REMA skabt en fuldt skræddersyet løsning, udsendt gennem Ex3 platformen. Udsendelse kan fremover automatiseres efter REMA’s ønske og behov. Gennem rolleidentifikation  får købmand, lokal ledelse, regionschefer og øverste ledelse adgang til data og grafer, så de løbende kan følge udviklingen, sætte tydelige mål og skabe retning i butikken eller de butikker, som de har ansvaret for.

REMA’s Ledelsesdiamant

REMA har udviklet en Ledelsesdiamant, som samler en række grundelementer, der trækker på REMA’s ”Vor Filosofi”. Denne filosofi giver viden om, hvordan butikkerne udvikler sig og skaber de bedste rammer for, at medarbejderne bringes myndigt i spil og opnår et stærkt integreret teamsamarbejde.

Vi har sammen med REMA udviklet en PCI-spørgeramme  til denne model, som er grundkernen for en række indikatorer i organisationen. PCI-spørgerammen  kan udsendes løbende og opsamle data på, hvordan medarbejderne oplever involvering, standarder, struktur, feedback, fællesskab, nærvær i ledelse, planlægning og meget andet. Medarbejderne spørges overvejende om deres vurdering af, hvor stærkt disse ting opleves i og omkring butikken, de er en del af.

Gennem målingerne opnår organisationen en øget bevidsthed om mekanismerne imellem mennesker og de grundlæggende elementer, der skaber de bedste arbejdsforhold for butikkernes teams som helhed.

Konceptet udrulles via Ex3 platformen, hvor vi med REMA har arbejdet på at finde den rette løsning for udsendelse af spørgeskemaerne. Via platformen kan REMA købmændene og deres bagland nu følge medarbejdernes oplevelser via data præsenteret i grafer. Købmanden kan hurtigt justere til og målrette indsatser, hvis der er punkter, hvor der scores lavt eks. på en specifik medarbejdergruppe.

Lad os udvikle jeres skræddersyede løsning sammen

Vi kalder disse data PCI – People Culture Indicators. For os er grundlaget for at undersøge kultur som mekanismer mellem mennesker, at kultur skaber sprog og sprog skaber kultur.

Ex3 platformen gør det enkelt og operationelt at skabe indsigter i mekanismerne mellem mennesker. Dermed styrkes organisationens kultur, det fælles sprog og den fælles retning.

Samtidig kalder tiden og lovgivningen på, at vi arbejder målrettet med organisationens sociale kapitaler. Med løbende indsigter i medarbejdernes oplevelser af deres arbejdsplads, og dokumentation for indsatser og effekter af organisationsudvikling, vil PCI-målinger være en gevinst både for det strategiske arbejde og for medarbejderudvikling.

Vil I høre mere specifikt om, hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe en skræddersyet løsning, hvor jeres værdier, tanker eller allerede udviklede model eller koncept gøres operationelle med data og grafer? Kontakt os eller book os til at lave en måling på Teamkulturen i din organisation. 

 

 

Du vil måske også synes om

MATAS

To mellemledergrupper á 8 deltagere med deltagelse fra topledelsen og

PTD

Precision Tehnic Defence Group havde samlet hele teamet across borders til 3 dages workshop i Ree Park, hvor programmet både omhandlede det personlige, samarbejdet og organisationen som helhed.