Mål og styrk organisationen med
PCI - People Culture Indicators

Sæt fokus på hvordan din organisationskultur udvikler sig. Med PCI kan I nu undersøge organisationens og den kulturelle modenhed på flere niveauer.  

Med denne bevidsthed kan I sikre målrettede indsatsområder og træffe bevidste valg til jeres næste vigtige skridt.

Gør virksomhedskulturen til en del af din Business Intelligence

Den tid, hvor fravær, trivsel og medarbejdertilfredshed var primære HR-metrikker, er forbi. PCI-målinger giver jer nu muligheden for at undersøge og målrette organisationens indsatsområder. 

 

Kulturen har “sit eget liv” og har sin indflydelse på alle niveauer af en organisation – bevidst eller ubevidst. De kulturelle fortolkninger af verden skal kommunikeres for at blive levet. Når vi undersøger sproget, undersøger vi kulturen. 

 

Ex3 People Culture Indicators leverer data på modenhed, tydelighed og vigtighed: 

  • Modenhed klarlægger indikatorernes styrke i jeres organisation.
  • Tydelighed viser indikatorernes synlighed jeres hverdag
  • Vigtighed redegør for hvordan indikatorerne er prioriteret til handling. 

PCI spørgerammen er bygget op som et sprogligt orienteret spørgeskema, der gennem undersøgelse viser, hvor der er behov for særligt fokus. Derefter kan I, ud fra den indsamlede data, bevidst vælge jeres tiltag til at skabe en værdibaseret kultur i jeres organisation.

En samlet systemisk og bæredygtig kapabilitetsbaseret domænestruktur

PCI processen

Definering af survey

Undersøgelsen baseres på specifikke kulturelle indikatorer.

Respondenter svarer

Individuel evaluering af indikatorerne på organisationens modenhed samt indikatorens synlighed og vigtighed.

Data Capture

Indsamling og behandling af data.

Data Analyse & Eksponering

Analyse og præsentation af data via Business Intelligence-løsninger, branche-trends samt benchmarking.

Ex3 partner Dashboard - HR-Data som ledelsesværktøj

Forestil dig løbende at kunne følge jeres HR udvikling, på samme måde, som I navigerer efter nøgletal og KPI’er…  Med PCI-data får I overblik, indsigter og kan give hele organisationen et fælles ledelsesunivers og -sprog.

Følg udviklingen i organisationens kultur, i ledelsen og i teams – eller på jeres udvalgte fokusområder. Dataene præsenteres på et personligt Dashboard, der fungerer som styringsværktøj i den daglige ledelse.

Med PCI data kan I designe den kultur og adfærd, der udgør jeres fundament for bæredygtigt arbejdsliv i organisationen.

Overblik

Løbende dataindsamling på People Culture giver overblik over, hvordan kulturen udvikler sig, og hvordan dine medarbejdere flytter sig.

Fokus

Hurtig afdækning af både højt- og lavtudviklede områder af People Culture, så du kan afsætte de rigtige ressourcer til udvikling.

Baseline

Klar definering af en ønsket standard, som på samme måde som KPI’er og øvrige data viser PCI’er udviklingen i din organisation.

Mestring

PCI bliver jeres værktøj til praksisnær og kontinuerlig kulturudvikling.

PCI-data til strategisk, taktisk og operationel organisationsudvikling

Med tidens store udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og ikke mindst helt nye krav og forventninger fra fremtidens generationer af medarbejdere, er kultur et afgørende parameter. Kultur  skabes sammen med medarbejderne gennem en fælles retning, et fælles sprog og øget bevidsthed.

Med PCI-data får du hjælp til at fokusere de rigtige steder, så du og dine medarbejdere sammen kan fejre jeres kulturelle styrker og udvikle på jeres kulturelle udfordringer gennem dialog og inddragelse. PCI-data understøtter dine strategiske valg, jeres taktiske beslutninger og organisationens operationelle udvikling.

Bæredygtighed i praksis opleves på alle bundlinjer

Ex3 værktøjerne rammesætter dialogbaserede udviklingsprocesser, som skaber engagement, åbenhed og integration. Værktøjerne sætter ord på, og skaber dermed mulighed for at undersøge nye facetter i jeres organisation. Handling skaber forvandling – og processer med Ex3 værktøjer igangsætter handling og integrerer jeres vision som et stærkt styringsredskab inden for jeres aktuelle fokusområde. 

 

Definer jeres fokusområde og udvælg jeres værktøj blandt Ex3s 8 modeller.

 

Læs mere om Ledelsesdiamanten, Teamhjulet og Ex3´s øvrige rammesættende procesværktøjer her:

Kultur og vision

.

Explore

Strategisk

Det Grønne Kompas

Organisationshjulet

Extend

Taktisk

Ledelsesdiamanten

Flow-kernen

Exceed

Operationel

Lad os tage en snak om, hvordan du kan gøre PCI til en del af

din organisations fremtidssikrede udvikling.