HR-hjulet

Styrk HR og skab vækst, trivsel og en bedre bundlinjer

HR-hjulet er dit værktøj til at stå stærkt i tidens kompleksitet.

  • Overblik over HR arbejdet
  • Større bevidsthed om sammenhæng
  • Stærk styring og prioritering i hverdagen
  • En styrket HR funktion i organisationen

Human Relations version 2.0

HR-Hjulet er at operationelt værktøj, som understøtter og giver overblik til ejere, ledere eller HR-afdelinger i deres udmøntning af personaleledelse. HR Hjulet bidrager til at stå stærkt og med stort overblik i feltet Human Relations med vinkler som trivsel, opkvalificering, HR Management, branding, rekruttering, samfundsansvar og relationelle arbejdsprocesser.

Vil I følge udviklingen i jeres HR-kultur og arbejde målrettet med at udvikle en sund organisationskultur, så læs mere om hvordan du kan måle jeres kultur med PCI – People Culture Indicators her

Grundlaget bag HR-Hjulet

HR-hjulet udspringer af mange års erfaring med HR, herunder udvikling af flere koncepter til at sikre en HR-afdeling med overblik, sans for detaljer og som vigtig strategisk sparringspartner, når det handler om mennesker. Målet med HR-hjulet er at skabe det bedste arbejdsredskab for HR i forhold til at kunne være på forkant med organisationens vision, medarbejdernes behov, samfundets krav og udfordringer.

Samtidig bygger det på en ny tolkning af begrebet Human Relations, altså de menneskelige relationer. Vi tror på en Human Relations version 2.0, der handler om at få både de sociale, de faglige relationer og forbundethed i organisationen til at gå op i en højere enhed. Med HR-hjulet ønsker vi at understøtte udvikling, som sikrer, at der tages bevidste valg i forhold til rekruttering, fastholdelse og rammesætning. Det gør organisationen fleksibel til at håndtere de løbende udfordringer, forandringer og trends, der præger vores samfund.

Hvordan skaber visionsstjernen værdi​?

Det er tid til at genbesøge visionerne og indtænke bæredygtighed i bred forstand, netop fordi investorer stiller krav til netop dette, når der skal lånes penge og, at leverandører, kunder og øvrige interessenter stiller krav om dokumentation på dette område.

Visionsstjernen understøtter stærkere visioner, som sikrer organisationer/virksomheders berettigelse ind i en fremtid, hvor innovation, digitalisering, hjemmearbejde, distanceledelse, nye generationer og bæredygtighed er noget, vi skal forholde os til. 

Visionen understøtter, at vi er visionære både på det strategiske niveau og på det taktiske og operationelle niveau.

Med visionsstjernen sikres at:

Organisationen har et fælles sprog og en fælles retning.

Visionen får et liv og bliver et styringsredskab i hverdagen, når der skal træffes valg på alle niveauer – det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau.

Visionen bringes i spil som den fælles ledestjerne, der understøtter de valg og beslutninger, der bliver taget, de mennesker der rekrutteres og de møder der afholdes.

Målet med HR-hjulet er at skabe det bedste arbejdsredskab for HR i forhold til at kunne være på forkant med organisationens vision, medarbejdernes behov, samfundets krav og udfordringer. HR-Hjulet hjælper HR til at strukturere organisationen, så den fremtidssikres i forhold til fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere. .

En certificering - alle udviklingsmodeller

Har du brug for at snakke med os

Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde

Få et gratis white paper: Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få 9 anbefalinger til, hvordan du kan gøre dit arbejdsliv mere bæredygtigt, så både du og din virksomhed kan stortrives? Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis.