Ledelsesdiamanten

Styrk ledelse med skarpslebne facetter

Ledelsesdiamanten er dit værktøj til aktivering af ledelsesånden.

 • Ledelsesudvikling med sammenhængskraft 
 • Synliggør det fælles ledelsesfundament 
 • Styrker lederskab, ejerskab og følgeskab
 • Brug modellen i processer 1 til 1 og i ledergruppen 

Ledelsesdiamanten er en model og et værktøj til ledelsesudvikling. Den  er opbygget af nøje udvalgte begreber, som, enkeltvis og i sammenhæng, åbner døren til nye indsigter og gør det muligt at undersøge ledelse fra alle perspektiver i organisationen. 

Med denne tilgang sætter vi ledelse på dagsordenen som en teoretisk baseret holistisk og visionær tilgang til ledelse i et paradigmeskifte. Et paradigmeskifte, som kalder på bevidste ledere og stor agilitet. Ledelsesdiamanten er et praksisorienteret værktøj og kan implementeres direkte i den praksisnære ledelse. 

Vil I følge udviklingen i jeres ledelseskultur og arbejde målrettet med at udvikle en sund organisationskultur, så læs mere om hvordan du kan måle jeres kultur med PCI – People Culture Indicators her.

Ledelsesdiamanten sliber ledelsesånden

For at styrke ledelsen er det vigtig at tale om ledelsesånden, og samtidig skelne mellem den individuelle og den fælles ledelsesånd. Ånd betyder ”Et begrebs indholdsmæssige karakter; dybere mening eller hensigt. En fremherskende stemning, det mentale klima – atmosfære, substans.” 

Ledelsesdiamanten aktiverer ledelsesånden hos den enkelte leder og i lederteams. Ledelsesånden kan måles i din evne til at skabe ejerskab, lederskab og følgeskab. Disse tre er afgørende af fremtidens ledelsesparadigme i en verden med mangel på arbejdskraft, og hvor alle er en del af både en digital og bæredygtig omstilling. Ledelse kalder på nye kræfter, nye perspektiver og stor forståelse for helheden og for sammenhængskraft. Ledelse kalder på det personlige lederskab, bevidsthed, mod og handlekraft.   

Ledelsesdiamantens facetter styrker din personlige tilgang til mennesker, samfund og klode og understøtter din personlige og faglige udvikling ved at give klarhed over den indstilling, du som leder har med dig i mødet med arbejdsopgaver, organisation og medarbejdere.

Grundlaget for Ledelsesdiamanten 

Ledelsesdiamanten tager udgangspunkt i en bred vifte af ledelsesteorier, og samler 6 essentielle ledelsesevner, som understøtter en visionær og holistisk ledelsesrolle. For at stå stærkt som leder skal du kunne: 

 • Selektere
 • Prioritere
 • Inspirere
 • Relatere
 • Integrere
 • Transformere 

Hvordan skaber Ledelsesdiamanten værdi? 

Ex3 Ledelsesdiamanten aktiverer ledelsesånden og hjælper ledere til at fremtidssikre organisationer – økonomisk, bæredygtigt, menneskeligt og innovativt. 

Ledelsesdiamanten fungerer som en procesmodel, målrettet til at skabe fælles sprog, fælles retning og give ledere det nødvendige fundament for at: 

 • Træffe de rigtige valg for organisationen.
 • Se sig selv, medarbejdere og mål ud fra et helhedsperspektiv.
 • Inspirere og lade sig inspirere i samspil med de mennesker, som udgør organisationen.
 • Relatere menneskeligt, forretningsmæssigt og samfundsorienteret.
 • Integrere mennesker, samfundets vilkår og tendenser og ny teknologi og skabe følgeskab.
 • Transformere ved at nedbryde store visioner og forandringer til noget, der skaber mening for den enkelte.

Ledelsesdiamanten kan bringes i anvendelse både til udvikling af ledelsesteams og til personlig og ledelsesfaglig udvikling af den enkelte leder. 

En certificering - alle udviklingsmodeller

Har du brug for at snakke med os

Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde

Få et gratis white paper: Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få 9 anbefalinger til, hvordan du kan gøre dit arbejdsliv mere bæredygtigt, så både du og din virksomhed kan stortrives? Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis.