Visionsstjernen

Sæt ledestjernen for fremtiden

Visionsstjernen er dit værktøj til målrettet vækst.

  • Giv visionen et liv i organisationen 
  • Skab sammenhæng på alle niveauer 
  • Dan grundlaget for mere bevidste beslutninger 
  • Brug visionens kraft til at nå i mål 

Visionsstjernen er en strategisk model, der bidrager til at simplificere arbejdet med forestillinger om fremtiden. Den henvender sig både til dem, der udvikler og integrerer visioner, og til dem, der skal følge dem. Visionsstjernen sammenkobler det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau og styrker sammenhængskraften i organisationen. Modellen bidrager til at visualisere visionen og bringe den til live. 

Vil I følge udviklingen i jeres kultur og arbejde målrettet med at udvikle en sund organisationskultur, så læs mere om, hvordan du kan måle jeres kultur med PCI – People Culture Indicators her.

Visionsstjernen gør visioner til handlinger 

En vision skabes fra toppen af organisationen og omsættes i drift. Derfor skal visionen give mening og tænde en ild i resten af organisationen. En vision skal påvirke følelser og mindsets. Den skal inspirere og motivere. 

Ex3 tror på en meningsskabende vision som et stærkt redskab til værdiskabelse, fælles retning og identitetsfortælling, rekruttering, planlægning og udvikling. Visionsstjernen styrker et visionært mindset ved at belyse og beramme de afgørende evner og temaer, som understøtter organisationen i at agere visionært. 

Ex3 Visionsstjernen indtænker tidens udfordringer og tendenser, med sigte på at fastholde eller forstærke positionen på markedet, og sikrer at visionen implementeres på alle niveauer. Bæredygtighed er bare ét eksempel på tidens tendenser, som bør indtænkes i bred forstand, fordi medarbejdere, kunder, leverandører, investorer og banker og øvrige interessenter stiller krav om dokumentation på netop dette område.  

Visionsstjernen realiserer visioner, der skal sikre organisationers berettigelse ind i en fremtid, hvor innovation, digitalisering, hjemmearbejde, distanceledelse, nye generationer og bæredygtighed er noget, vi skal forholde os til.  

Hvordan skaber visionsstjernen værdi​?

Det er tid til at genbesøge visionerne og indtænke bæredygtighed i bred forstand, netop fordi investorer stiller krav til netop dette, når der skal lånes penge og, at leverandører, kunder og øvrige interessenter stiller krav om dokumentation på dette område.

Visionsstjernen understøtter stærkere visioner, som sikrer organisationer/virksomheders berettigelse ind i en fremtid, hvor innovation, digitalisering, hjemmearbejde, distanceledelse, nye generationer og bæredygtighed er noget, vi skal forholde os til. 

Visionen understøtter, at vi er visionære både på det strategiske niveau og på det taktiske og operationelle niveau.

Med visionsstjernen sikres at:

Organisationen har et fælles sprog og en fælles retning.

Visionen får et liv og bliver et styringsredskab i hverdagen, når der skal træffes valg på alle niveauer – det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau.

Visionen bringes i spil som den fælles ledestjerne, der understøtter de valg og beslutninger, der bliver taget, de mennesker der rekrutteres og de møder der afholdes.

”Visionsstjernens form taler ind til alle læringsstile og personlighedstyper, som et fælles overblik og et fælles sprog. Ligesom det er vigtigt med mål og KPI’er i driften af en organisation, er det i lige så høj grad vigtigt at kunne visualisere, drømme, reflektere og konkretisere visionerne i et langsigtet perspektiv og gøre brug af den kraft der ligge i den kreative proces, der kan føre organisationen sikkert ind i fremtiden”.

En certificering - alle udviklingsmodeller

Har du brug for at snakke med os

Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde

Få et gratis white paper: Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få 9 anbefalinger til, hvordan du kan gøre dit arbejdsliv mere bæredygtigt, så både du og din virksomhed kan stortrives? Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis.