Teamhjulet

Skab fælles sprog og retning i teamet 

Teamhjulet er dit værktøj til at skabe en stærk teamånd.

  • Bedre kommunikation  
  • Større bevidsthed om samspil  
  • Langt mere trivsel og tryghed  
  • Stærkere samarbejde og fornyet teamspirit

Styrk teamets psykologiske tryghed

Teamhjulet er skabt til at understøtte teamsamarbejde og –udvikling, hvor hverdagen er afhængig af effektive og selvledende teams, som kender sig selv, hinanden og teamets styrker og svagheder for at kunne løse de opgaver, de står overfor. Teamhjulet er testet både på det private og offentlige arbejdsmarked og har vist sit værd i forhold til netop at samle teams, skabe fælles sprog og give anledning til en forståelse af, at et team hele tiden modnes og er i udvikling.

Vil I følge udviklingen i jeres teamkultur og arbejde målrettet med at udvikle en sund organisationskultur, så læs mere om hvordan du kan måle jeres kultur med PCI – People Culture Indicators her.

Teamhjulet giver fundament til at sætte retning 

Teamhjulet bygger på anerkendte teorier om videndeling, kompleksitet, organisationsudvikling, psykologisk tryghed, gruppers udviklingsfaser og gruppedynamikker i tværfaglige teams. Samtidig bygger det på en ny tolkning af begrebet kulturel intelligens, altså evnen til at skabe et bæredygtigt samarbejde med mennesker, der tænker og handler anderledes end en selv – en relationskompetence, der påvirker resultater og bundlinje.  

Både bevidste og ubevidste mekanismer påvirker det samspil som opstår. Samtidig er et team i konstant udvikling. Et er teamets modning og de faser, som teamet gennemgår sammen, noget andet er den kultur som udvikles og udfordres hver gang en opgave ændrer sig, der kommer nye teammedlemmer til eller nogen rejser. Alle disse elementer har indflydelse på teamets samarbejde, præstationer og samspil, og gør opgaven kompleks for både individer og for teamet som helhed.   

Teamhjulet hjælper dig i processen mod et endnu stærkere team! 

 

Teamhjulet bidrager til psykologisk tryghed, en åben dialog, respekt om forskellighed, hensigtsmæssig adfærd, optimal udnyttelse af kompetencer og potentialer, samarbejde og sammenhængskraft. Teamhjulet understøtter, at teamet skaber et fælles sprog, en stærk kultur og har en fælles retning.

En certificering - alle udviklingsmodeller

Har du brug for at snakke med os

Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde

Få et gratis white paper: Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få 9 anbefalinger til, hvordan du kan gøre dit arbejdsliv mere bæredygtigt, så både du og din virksomhed kan stortrives? Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis.