Organisationshjulet

Målrettet organisationsudvikling til et stærkt fundament

Organisationshjulet er dit værktøj til at blive ekspert på organisations robusthed.

  • Rammesæt fokuseret organisationsudvikling
  • Belys organisationens identitet og performance
  • Styrk organisationens accelerationskraft
  • Smør de tandhjul, der skal fremtidssikre organisationen

Bliv ekspert i din organisation

Organisationshjulet er et strategisk værktøj, der understøtter og identificerer styrken som ekspert i egen organisation. Værktøjet belyser organisationens samlende kraft og bidrager til udvikling af et stærk fundament for organisationens robusthed, levedygtighed, tiltrækningsevne og fremtid. Med organisationshjulet kickstartes al udvikling indefra.

Vil I følge udviklingen i jeres kultur og arbejde målrettet med at udvikle en sund organisationskultur, så læs mere om hvordan du kan måle jeres kultur med PCI – People Culture Indicators her.

Skab sammenhæng i organisationen

Organisationshjulet undersøger organisationens fundament, potentiale og sammenhængskraft. Med fokus på organisationen i sin renhed er det muligt skabe optimale betingelser for organisationens ekspansionsevne og transformation, hvilket er afgørende for at følge med i tidens tempo.

Organisationen består af mange små brikker, der skal passe sammen. Brikkerne har vi samlet i organisationshjulet, hvor 6 centrale elementer inviterer til et tilstandstjek og skaber opmærksomhed på, hvordan organisationen kan gødes og styrkes.

Vi udforsker organisationens fundament gennem Ekspansionsevne og X-factor. Vi udvider potentialet ved at dykke ned i Performance og Entusiasme. Og endelig sætter vi fokus på at udleve sammenhængskraften ved at stille skarpt på Ressourcer og Transformation.

Hvis vi ser på organisationen som det muldlag, der får alting til at vokse, bliver det naturligt at gøde de små frø og unge træer, der skal gøre organisationen stærk.

Det er herfra forandringer vokser, bæredygtighed kan sættes på dagsordenen, kulturen styrkes, kompetencer udvikles og rammen sættes for fremtidens organisation. Det er i organisationen at struktur og mennesker mødes og dannerfundamentet for organisationens levedygtighed og fremtidssikring. 

Hvordan skaber visionsstjernen værdi​?

Det er tid til at genbesøge visionerne og indtænke bæredygtighed i bred forstand, netop fordi investorer stiller krav til netop dette, når der skal lånes penge og, at leverandører, kunder og øvrige interessenter stiller krav om dokumentation på dette område.

Visionsstjernen understøtter stærkere visioner, som sikrer organisationer/virksomheders berettigelse ind i en fremtid, hvor innovation, digitalisering, hjemmearbejde, distanceledelse, nye generationer og bæredygtighed er noget, vi skal forholde os til. 

Visionen understøtter, at vi er visionære både på det strategiske niveau og på det taktiske og operationelle niveau.

Med visionsstjernen sikres at:

Organisationen har et fælles sprog og en fælles retning.

Visionen får et liv og bliver et styringsredskab i hverdagen, når der skal træffes valg på alle niveauer – det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau.

Visionen bringes i spil som den fælles ledestjerne, der understøtter de valg og beslutninger, der bliver taget, de mennesker der rekrutteres og de møder der afholdes.

Med Organisationshjulet aktiveres den kraft, der ligger i at skabe de bedste organisatoriske betingelser og grundlag for innovation, en bæredygtig arbejdsplads og gode resultater i hele værdikæden. Når organisationen er stærk, sikrer du agilitet, som er en vigtig faktor i forhold til forandringsparathed og omstillingsevne.

En certificering - alle udviklingsmodeller

Har du brug for at snakke med os

Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde

Få et gratis white paper: Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få 9 anbefalinger til, hvordan du kan gøre dit arbejdsliv mere bæredygtigt, så både du og din virksomhed kan stortrives? Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis.