Kulturhjulet

Styrk kulturen i din organisation 

Kulturhjulet er dit værktøj til at mestre kulturel udvikling.

  • Udforsk kulturen i din organisation 
  • Skab større kulturel bevidsthed
  • Dyrk den kultur som giver mest værdi
  • Skab en kultur der forbinder  

Gør kulturudvikling til strategisk værktøj

Ex3 Kulturmodellen er en procesmodel og et værktøj, som gør det muligt at afdække og udvikle jeres kultur med både målinger, dialog og deraf fælles sprog. Kulturen er limen i organisationen. Det er det der opstår, når mennesker mødes og bringer sig selv i spil i forhold til hinanden, det fælles formål og til fællesskabet.  

Vil I følge udviklingen i jeres kultur og arbejde målrettet med at udvikle en sund organisationskultur, så læs mere om, hvordan du kan måle jeres kultur med PCI – People Culture Indicators her.

Bring kulturen i flow, og lad trivslen blomstre 

En proces med kulturmodellen sætter fokus på en række kulturelle aspekter, som har afgørende betydning for, at jeres kultur er i flow.

Kulturen kan være den forskel, der afgør om dine medarbejdere vælger at blive eller forlader virksomheden. Kulturen kan være den forskel, der sikrer ro, selv når forandringernes vinde blæser, og kan være afgørende for om dine medarbejdere tør række ud og bede om hjælp i kritiske situationer. Kultur er noget, vi skaber sammen, både i arbejdslivet og privatlivet. 

Med kulturmodellen får I som organisation et værktøj til at mestre jeres kultur. I får bevidsthed om, hvad kultur er for jer, og hvilken kultur I ønsker at skabe sammen med jeres medarbejdere.  

Med den tilgang, at kultur er noget vi skaber sammen og noget som sætter en ramme om fællesskabet, bliver det muligt at undersøge, italesætte og lave målrettet udvikling af de facetter af kulturen, som kræver særlig opmærksomhed i jeres organisation.  

Tag første vigtige skridt mod jeres bæredygtige kultur, med nye perspektiver på jeres kulturelle fundament, jeres kulturelle potentiale og den kulturelle sammenhængskraft.   

Hvordan skaber visionsstjernen værdi​?

Det er tid til at genbesøge visionerne og indtænke bæredygtighed i bred forstand, netop fordi investorer stiller krav til netop dette, når der skal lånes penge og, at leverandører, kunder og øvrige interessenter stiller krav om dokumentation på dette område.

Visionsstjernen understøtter stærkere visioner, som sikrer organisationer/virksomheders berettigelse ind i en fremtid, hvor innovation, digitalisering, hjemmearbejde, distanceledelse, nye generationer og bæredygtighed er noget, vi skal forholde os til. 

Visionen understøtter, at vi er visionære både på det strategiske niveau og på det taktiske og operationelle niveau.

Med visionsstjernen sikres at:

Organisationen har et fælles sprog og en fælles retning.

Visionen får et liv og bliver et styringsredskab i hverdagen, når der skal træffes valg på alle niveauer – det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau.

Visionen bringes i spil som den fælles ledestjerne, der understøtter de valg og beslutninger, der bliver taget, de mennesker der rekrutteres og de møder der afholdes.

Med kulturmodellen kigger vi både på kultur som noget der er, og som noget vi kan reflektere over og måle på. Dermed opfatter vi kultur som noget, vi kan skabe sammen og justere og ændre på, så den understøtter den rejse organisationen er på med visioner, strategier og mål.

En certificering - alle udviklingsmodeller

Har du brug for at snakke med os

Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde

Få et gratis white paper: Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få 9 anbefalinger til, hvordan du kan gøre dit arbejdsliv mere bæredygtigt, så både du og din virksomhed kan stortrives? Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis.