PCI - People Culture Indicators

Forestil dig løbende at kunne følge jeres HR, kultur og bæredygtige udvikling gennem data…

 

PCI er et analyseværktøj til databaseret udvikling af mennesker og kultur, som giver jer overblik, indsigter til målrettet udvikling og styrkelse af det fælles ledelsesunivers og organisatoriske sprog.

PCI Dashboard - HR-Data som ledelsesværktøj

 • PCI giver jer HR-data, som I kan navigere efter som supplement til nuværende nøgletal og KPI’er.
 • Følg udviklingen på det, der foregår mellem os i organisationens levede liv, med mennesker, indre og ydre påvirkninger.
 • Med disse værktøjer kan du måle på kultur, ledelseskultur, teamkultur, bæredygtig kultur og meget mere.
 • Dataene indsamles gennem spørgeskema og præsenteres på et personligt Dashboard, der fungerer som styringsværktøj i den daglige ledelse.
 • Med PCI data kan I designe den kultur og adfærd, der udgør jeres fundament for bæredygtigt arbejdsliv i organisationen.

Overblik

Løbende dataindsamling på People Culture giver overblik over, hvordan kulturen udvikler sig, og hvordan dine medarbejdere flytter sig.

Fokus

Hurtig afdækning af både højt- og lavtudviklede områder af People Culture, så du kan afsætte de rigtige ressourcer til udvikling.

Baseline​

Klar definering af en ønsket standard, som på samme måde som KPI’er og øvrige data viser PCI’er udviklingen i din organisation.

Mestring​

PCI bliver jeres værktøj til praksisnær og kontinuerlig kulturudvikling.

PCI-data til strategisk, taktisk og operationel organisationsudvikling

Med tidens store udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, og ikke mindst helt nye krav og forventninger fra fremtidens generationer af medarbejdere, er kultur et afgørende parameter. Kultur skabes sammen med medarbejderne gennem en fælles retning, et fælles sprog og øget bevidsthed.

 

PCI-data understøtter dine strategiske valg, jeres taktiske beslutninger og organisationens operationelle udvikling.

En certificering med licens til PCI analyse til alle 8 udviklingsmodeller

PCI Certificering

 • En certificering giver licens til PCI analyser på alle organisatoriske niveauer
 • Med Ex3 Partnerskab, får du adgang til at udsende PCI-analyser 
 • Din personlige adgang til PCI dashboard giver dig mulighed for at følge og analysere data på dine PCI projekter
0000 DKK

PCI Firtsmover

 • PCI TEAM analyse til exceptionel
  introduktionspris
 • Vi udsender og opsamler data
 • I modtager en samlet PCI Statusrapport
 • Vi overleverer naturligvis resultatet, så I får indsigt i hvordan I kan styrke jeres organisation
10.995,- DKK

Customised

Har I eller du egne udviklings-modeller eller systemer indenfor kultur-, organisations- og forretningsudvikling? 

 

Du kan sammen med os udvikle en læsning, hvor I gennem Ex3 platform kan få analyserbare data bygget på jeres sprog og værktøjer. 

 

Kontakt os, så finder vi den bedste løsning sammen. 

En samlet systemisk og bæredygtig kapabilitetsbaseret domænestruktur

PCI processen

Definer udviklingsområde

Undersøgelsen baseres på specifikke kulturelle indikatorer.

Respondenter svarer

Individuel evaluering af indikatorerne på organisationens modenhed samt indikatorens synlighed og vigtighed.

Data Capture

Indsamling og behandling af data.

Data Analyse & Eksponering

Analyse og præsentation af data via Business Intelligence-løsninger, branche-trends samt benchmarking.

PCI - kulturdesign

Kultur er det der opstår imellem mennesker, derfor arbejder vi med People Culture Indikators til alle udviklingsområder.

Kulturdesign er det du gør, når du inddrager bevidsthed, data og visioner i at skabe den kultur, der understøtter organisationens ønskede fremtid, og som skaber størst værdi for både dine medarbejdere og organisationen. 

Sammenhængskraft

Kulturen er limen i din organisationen.

Kilde til vækst

Kultur med psykologisk tryghed, tillid og respekt sikrer de gode resultater.

Employer branding

Den attraktiv arbejdsplads har fokus på at skabe en god kultur.

Lad os tage en snak om, hvordan du kan gøre PCI til en del af

din organisations fremtidssikrede udvikling.