PCI-analyse til exceptionel
introduktionspris

Vil du være blandt de første til at lave databaseret kulturudvikling?

Hvad får du ud af at springe med på PCI Firstmover

Som konsulent

  • Tilbyd en kunde en PCI måling på et aktuelt udviklingsområde
  • Tilbyd en databaseret udviklingsproces
  • Sæt rammen for din kundes videre udvikling – med dig som konsulent

Læs mere om hvordan du kan blive certificeret i PCI-analyser. 

Som leder

  • Få indsigt i din afdelings eller teamets kulturelle modenhed.
  • Udøv databaseret ledelse, nu også med PCI – People Culture Indicators
  • Udvid bevidsthed og jeres fælles sprog

Læs mere om hvordan du kan blive certificeret i PCI-analyser. 

Som HR-medarbejder

  • Test hvad indsigt i organisationens modenhed kan gøre for jer
  • Udøv databaseret HR, nu også med PCI – People Culture Indicators
  • Udvid organisationens bevidsthed og jeres fælles sprog

Læs mere om hvordan du kan blive certificeret i PCI-analyser. 

People Culture Indicators - værdifulde HR-data til udvikling i din organisation

PCI måling giver dig data til at opgradere din organisationsudvikling til målrettet databaseret udvikling.

People Culture Indicators er udviklet til at  understøtte bevidste valg og igangsættelse  af de indsatser og aktiviteter som skaber størst værdi i organisationen.

Mål organisationskulturens modenhed

Det er nemt at sætte i gang. Du siger ja og så får I adgang til et spørgeskema, som tager 10-15 minutter at besvare.

Efter besvarelse modtager I data, som viser hvilke fokusområder I med fordel kan vælge at arbejde videre med, for at styrke jeres organisationskultur indenfor det valgte område.

Du kan vælge mellem PCI-analyse på ledelse, kultur, team eller bæredygtighed.

Vil du certificeres og have adgang til dashboard med dine data, så læs mere her

Få dine data indenfor en måned

Introduktion - digitalt - når det passer dig

Projektet starter med en digital introduktion af indikatorerne, for at alle deltagere har en god forståelse af, hvad det handler om, og hvad der skal ske. Introduktionen sikrer den nødvendige psykologiske tryghed, og præsenterer det sprog, som I vil møde gennem hele forløbet.

Spørgeskema - enkelt og hurtigt

Når I er klar, modtager I en mail med en link, så I kan sende det enkle spørgeskema til jeres udvalgte målgruppe. De bliver bedt om at vurdere indikatorerne på tre parametre:

Modenhed

bevidner styrken i jeres organisation. Den viser jer medarbejdernes vurdering af indikatoren, som de ser den lige nu.

Tydelighed

belyser synlighed i hverdagen. Den viser jer hvor let indikatoren er at få øje på i organisationen.

Vigtighed

berammer prioritering til handling. Den viser jer hvor den mest hensigtsmæssige indsats kan gøre den største forskel.

Databehandling - automatiseret

Alle tre parametre har en individuel høj værdi, men den reelle værdi ligger i kombinationen, som bliver tydelig når alle besvarelserne samles. I databehandlingen bliver resultaterne fra spørgeskemaet kombineret i en række grafiske visualiseringer, der bliver udgangspunkt for en tilbagemelding og dialog om din organisations fokuspunkter og prioritering.

Tilbagemelding - grundigt og værdiskabende

Forløbet afsluttes med at I får en udførlig gennemgang af resultaterne og en rapport, der sætter fokus på jeres næste, bedste skridt samt anbefalinger til, hvordan I kan arbejde videre med PCI-data i organisationen.

Du tilbydes lige nu PCI til en exceptionel introduktionspris. 

Kontakt os, hvis du vil høre mere, om hvordan du kan styrke din organisation og komme i gang nu.