PCI-analyse til exceptionel
introduktionspris

Planlæg din næste stop-op dag med data og dialog. Understøt teamet med konkrete indsigter i kultur og et springbræt til mere samarbejde og trivsel.

Hvad får du ud af en PCI-kulturanalyse og en stop-op dag

Som konsulent

 • Mulighed for at tilbyde en kunde en PCI måling på et aktuelt udviklingsområde
 • Tilbagemelding via en 3 timers workshop
 • Rammesætning for din kundes videre udvikling – med dig som konsulent

Læs mere om hvordan du kan blive certificeret i PCI-analyser og selv give tilbagemeldinger.

Som leder

 • Få indsigt i din afdelings eller teamets kulturelle modenhed
 • Tilbagemelding via en 3 timers workshop
 • Udøv databaseret ledelse, nu også med PCI – People Culture Indicators
 • Udvid bevidsthed og jeres fælles sprog

Læs mere om hvordan du kan blive certificeret i PCI-analyser og bruge Teamhjulet i din ledelse.

Som HR-medarbejder

 • Få en kulturmåling og status på teamkultur
 • Få indsigt i udvikling af modenhed
 • Udøv databaseret HR, nu også med PCI – People Culture Indicators
 • Udvid organisationens bevidsthed og jeres fælles sprog

Læs mere om hvordan du kan blive certificeret i PCI-analyser og udvide din HR-værktøjskasse.

PCI måling giver dig data til at opgradere din teamudvikling til målrettet databaseret udvikling.

People Culture Indicators er udviklet til at  understøtte bevidste valg og igangsættelse  af de indsatser og aktiviteter som skaber størst værdi i organisationen.

Mål teamkulturens modenhed

Det er nemt at sætte i gang. Gennem et enkelt spørgeskema, som tager 10-15 minutter at besvare, indsamles data.

Data der giver indsigter og ny viden om mekanismerne mellem mennesker og teamkulturen.

Få dine data indenfor en måned

Introduktion - digitalt - når det passer dig

Projektet starter med en digital introduktion af indikatorerne, for at alle deltagere har en god forståelse af, hvad det handler om, og hvad der skal ske. Introduktionen sikrer den nødvendige psykologiske tryghed, og præsenterer det sprog, som I vil møde gennem hele forløbet.

Spørgeskema - enkelt og hurtigt

Når I er klar, modtager I en mail med en link, så I kan sende det enkle spørgeskema til jeres udvalgte målgruppe. De bliver bedt om at vurdere indikatorerne på to parametre:

Modenhed

bevidner styrken i jeres organisation. Den viser jer medarbejdernes vurdering af indikatoren, som de ser den lige nu.

Tydelighed

belyser synlighed i hverdagen. Den viser jer hvor let indikatoren er at få øje på i organisationen.

Databehandling - automatiseret

Begge parametre har en individuel høj værdi, men den reelle værdi ligger i kombinationen, som bliver tydelig når alle besvarelserne samles. I databehandlingen bliver resultaterne fra spørgeskemaet kombineret i en række grafiske visualiseringer, der bliver udgangspunkt for en tilbagemelding og dialog om din organisations fokuspunkter og prioritering.

Tilbagemelding - grundigt og værdiskabende

Det hele afsluttes med en 3 timers workshop, hvor teamet får indsigter i teamkulturen, får etableret et fælles sprog og sætter fokus på jeres næste, bedste skridt.

Herunder hvordan I kan arbejde videre med PCI-data i organisationen.

Du tilbydes lige nu PCI til en exceptionel introduktionspris. 

Kontakt os, hvis du vil høre mere, om hvordan du kan styrke din organisation og komme i gang nu.