Exceptional Business
- organisationskultur
på en ny måde!

Hvad er i fokus hos jer?

Sund kultur

 • Få et fælles sprog og bevidsthed på kulturen
 • Skab en stærk teamånd
 • Skab et miljø, hvor alle trives og yder deres bedste
 • Fokus på en helhedsorienteret og kontinuerlig tilgang
 • Lille bias og trygge rammer for inklusion og mangfoldighed.

Udvikl lederens EQ

 • Skærpelse af lederens EQ for en sund og værdig organisationskultur
 • Internt akademi & online platform matchende jeres visuelle identitet 
 • Transformativ undervisning målbar på alle 3 bundlinjer
 • Løbende indsigt i jeres næste bedste skridt og fokusområder.

ESG

 • Langsigtet bæredygtig vækst gennem bæredygtig indstilling 
 • Data styrker gennemsigtighed og modner organisationen  
 • Grundlag for målrettet og tidlig indsats på S og G 
 • Styrkelse af markedspositionen både internt og eksternt
 • Forbedret medarbejderengagement/-trivsel og produktivitet.  

Vækst

 • Vær proaktiv og sørg for kulturens integrerede rolle ved vækst
 • Værdibaseret ledelse i praksis og en klar retning
 • Strategiske indsigter og engagementet på tværs af organisationen
 • Styrk kommunikationen af værdier, normer og kultur til nye medarbejdere.

Fusion

 • Opnå en succesfuld integration af kulturer, værdier og arbejdsmetoder
 • Oprethold/skab høj medarbejderloyalitet, engagement og produktivitet
 • Skab en sammenhængende og effektiv ledelseskultur
 • Høst de forventede frugter ved fusionen nu og senere.

Totalløsning på
data og dialog -
også på engelsk

Danmarks Mentale Sundhedsdag

Få kr. 10.000 i tilskud til “Danmarks Mentale Sundhedsdag” gennem Velliv.
Ex3 tilbyder 2 typer af arrangementer: