Styrk din organisation og din business

Få nye ledelses- og HR-værktøjer til forandringsprocesser. Med Ex3 udviklingsmodeller, procesværktøjer, PCI-analyser, certificeringer og uddannelser kan du arbejde målrettet med kultur, ledelse, grøn omstilling, teamudvikling og meget mere.

Ex3 fundamentet bygger på 8 udviklingsmodeller og Ex3 bevidstologi. Dette er grundlaget for alle værktøjer, certificeringer og uddannelser. Læs mere om udviklingsmodellerne her 

PCI-analyser er værktøjet til databaseret udvikling af mennesker og kultur. Læs mere om PCI-analyser her 

Opgrader din værktøjskasse, spar tid, bliv certificeret og få licens til Ex3 udviklingsværktøjer og PCI-analyse på alle organisatoriske niveauer. Læs om Ex3 certificering her 

Læs mere om hvordan du kan integrere Ex3 værktøjerne i din hverdag, med et Ex3 partnerskab. Læs mere om partnerskab her 

Styrk dit metodiske fundament til at arbejde med det bæredygtige arbejdsliv og gå ind i fremtiden med en holistisk tilgang. Læs mere om uddannelse her 

Vælg certificering i Ex3 værktøjerne fordi du som...

Konsulent

 • vil spare forberedelsestid
 • vil være med til at skabe bæredygtige organisationer, med øje for People, Planet, Profit
 • være en del af noget, men bevare din frihed
 • generere mersalg, med nye unikke værktøjer i værktøjskassen
 • minimere dine udviklingsomkostninger
 • målrette dit fokus og skabe størst mulig effekt
 • øge dit overskud ved at optimere din opgave-løsning
 • og meget mere…

Leder

 • vil implementere mere dialogbaseret ledelse
 • vil opnå stærkere forankring af udvikling
 • vil følge effekten af din ledelse og dine indsatser
 • selv kunne understøtte  processer i hverdagen  
 • skabe overblik, sammenhæng og synergi på alle niveauer
 • vil styrke din organisations bæredygtige profil og opnå bedre resultater på flere bundlinjer – People, Planet Profit
 • og meget mere…

HR-medarbejder

 • kan se fordele i et fælles sprog og et samlet koncept til udviklingsprocesser
 • arbejder med udvikling af kultur og mennesker
 • vil styrke Employer branding 
 • vil spille din organisation, direktører, ledere og medarbejdere gode
 • vil følge effekten af forandringsprocesser, ledelse og indsatser.
 • vil skabe organisatorisk overblik, sammenhæng og synergi på alle organisatoriske niveauer
 • vil styrke din organisations bæredygtige profil  – People, Planet Profit
 • og meget mere…

Du kan arbejde med:

En certificering til alle udviklingsområder både til
procesværktøjer og PCI analyse.

Det handler alt sammen om kultur!

Kultur er både limen og barrieren… Kulturen er central, uanset hvor du skal skabe udvikling og forandringer.

Når vi beskæftiger os med det bæredygtige arbejdsliv, handler det grundlæggende om at:

 • tiltrække og fastholde arbejdskraft
 • skabe mulighed for at udvide organisations  potentiale
 • understøtte medarbejdernes motivation og trivsel
 • sikre relevant og værdiskabende udvikling
 • træffe bevidste bæredygtige valg, med et visionært perspektiv

Her er bevidstheden om kultur et bærende element og grundlaget for at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for både organisationen, dens mennesker og samfundet. 

PCI-People Culture Indicators kan give dig de indsigter du har brug for, for at du skaber en bæredygtig organisation. 

Kulturen er både vigtig og afgørende for organisationens fremtid...

Derfor arbejder vi med

Ex3 bevidstologi

Vi arbejder i Ex3 indefra og ud, med udgangspunkt i vores bevidstologi.  Med det bringer vi viden, visdom og viljestyrke i spil igennem udviklingsmodeller, procesværktøjer, PCI-analyser, uddannelser,  publikationer, som alt sammen handler om udvikling og det bæredygtige arbejdsliv. Vi kan kalde det vores Ex3 DNA.

Teori & metode

De største forandringer sker, når værktøjskassen er bred, dyb og erfaret. Vi har igennem vores arbejdsliv set at sammenhængskraften aktiveres, når teori og praksis mødes.  

Vi er inspireret af en bred vifte af teori, som vi mener er afgørende for tidens paradigme.

Ex3 og FN's verdensmål

FN’s Verdensmål er et fælles sprog i vores samlede indsats for global bæredygtig udvikling.

Læs om vores primære fokusmål samt, hvordan vi med Det Grønne Kompas arbejder med verdensmålene og understøtter grøn og bæredygtig omstilling og indstilling. 

Pay It Forward

Pay It Forward er en vigtig del af vores tilgang.

Det handler om troen på, at ved at hjælpe hinanden uden forventninger om at få noget tilbage, skaber vi en bevægelse, mere glæde og gør en stor forskel i verden. 

 

Certificering og uddannelse

Ex3 leverer et samlet koncept til leder- og teamudvikling – som kan bruges både i grupper og 1:1. Med certificering i vores værktøjer klæder vi jer grundigt på til at facilitere samt læse og tolke PCI data, så I kan følge udviklingen tæt og træffe bevidste valg. 

 I får et gennemgående koncept, der åbner for dialog og skaber fælles forståelse, fælles sprog og fælles retning på alle organisatoriske niveauer. Det gør kulturen til et stærkt anker, som øger sammenhængskraften, styrker employer-branding og sætter kurs for organisationen nu og i fremtiden.

Explore, Extend, Exceed er kernen i Ex3 tilgangen, som skaber fælles tilgang, sprog, forståelse og retning. På den måde får du både en omdrejningsakse og en struktur, som du kan arbejde med på alle organisatoriske niveauer.

Den logiske fremgangsmåde og tilgangen med først at udforske, så udvide og derefter udleve giver dig en  dynamisk og inddragende arbejdsproces.

Vi lever i en både & tid.

Vi har lavet en maggi-terning til dig, hvor vi har taget det bedste fra vores mange års erfaringer, herunder grundlæggende viden om kultur samt menneskers tænkning, adfærd og mentalitet, og integreret alt dette i Ex3 konceptet og den bevidstologi, som er vores fundament.

Lad os tage en snak. Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde