Styrk din organisationskultur

Ex3 People tilbyder integrative “Human Relation” værktøjer, som kan understøtte jeres organisation – og de tiltag I allerede praktiserer for at udleve en sund organisationskultur. Vores værktøjer bruges både til administrativ styring og i den udførende proces. De fungerer både i digitalt HR og i socialt HR.

Bliv Firstmover med PCI-data

Vi har udviklet PCI – People Culture Indicators. Et operationelt værktøj, der kan måle på kulturelle indikatorer og integreres, som en del af din Business Intelligence.

Med PCI-data kan du styrke din organisationskultur og understøtte både strategisk, taktisk og operationel organisationsudvikling gennem medarbejderinvolvering.  

Du har lige nu mulighed for at lave en måling i din organisation til introduktionspris.

Sæt rammerne for et bæredygtigt arbejdsliv

Det bæredygtige arbejdsliv handler grundlæggende om at tiltrække og fastholde arbejdskraft, udvide potentialet, understøtte trivsel, sikre relevant og værdiskabende udvikling, tænke langsigtet samtidig med at træffe bevidste bæredygtig valg i hverdagen. 

Start din udvikling mod bæredygtigt arbejdsliv for din organisation her: 

Ex3 og det bæredygtige arbejdsliv

Vil du lære os at kende, så bliv her på Ex3 People. 

Læs her om baggrunden for Ex3, vores helhedsorienterede, visionære og dynamiske tilgang: Explore Extend Exceed. Bliv også klogere på Ex3 bevidstologi, som er vores fundament og Community som er vores vision.

Hop med på vores rejse mod fremtidens bæredygtige arbejdsliv, bæredygtige fællesskaber og bæredygtige organisationer med fokus på 3 bundlinjer – people, planet, profit. 

Ex3 værktøjer og uddannelse

Arbejder du med forandringsprocesser og har brug for konkrete værktøjer eller søger du ny viden og uddannelse? På Ex3 Vision kan du læse om, hvordan vi kan understøtte dig som leder, konsulent eller i din HR-rolle til at optimere tid, ressourcer og udbytte, og træffe bevidste, bæredygtige valg.

Du kan med Ex3 værktøjskassen skabe succesfulde forandringsprocesser, der udvider organisationens potentialer, skaber fælles sprog og aktiverer en bæredygtig kultur.

Ex3 netværk og foredrag

Vil du inspireres og blive klogere på hvordan du skaber et bæredygtigt arbejdsliv for dig eller i din organisation, så besøg Ex3 Relation.

Overvejer du at opbygge et nyt netværk i din organisation? Vil du booke et foredrag om bæredygtigt arbejdsliv? Eller søger du ny inspiration til faglig, personlig eller relationel udvikling for dig selv eller din organisation?

Med andre ord her kan du møde os online eller fysisk og udvikle dig personligt, fagligt og relationelt.

Mennesket hele vejen rundt

Den moderne medarbejder kalder på inddragelse og meningsskabelse. Og samtidig kalder kerneopgaven på målrettethed, synlighed og forudsigelighed. Kulturen er “limen”, som indeholder sproget og de dynamikker, der gør den tværfaglige sammenhængskraft mulig og skaber helheden. 

Organisationens kultur skabes netop gennem det, vi gør, når vi løser kerneopgaven. Styrk din organisations med TASK – tænkning, adfærd, systemer og kultur. 

T

ÆNKNING

Når vi udvider vores tænkning med ny bevidsthed, bliver den fælles retning tydeligere, overbevisninger udfordres og stærkere relationer opstår. 

A

DFÆRD

Når vi giver adfærden opmærksomhed, bliver det muligt, at dyrke det, der virker og kassere dårlige vaner. Dermed kan vi tilføre de rette kompetencer og aktivere organisationens potentiale. 

S

YSTEMER

Data er afgørende for at undersøge, om det vi gør skaber værdi. Traditionelt har vi arbejdet med økonomiske data for at måle værdiskabelse, men tiden er kommet til at bruge teknologi med en ny form for data – PCI data – som understøtter forandringsprocesser og bidrager til nye metoder og arbejdsgange. 

K

ULTUR

Organisationens lim eksisterer i kulturen. Ved at dyrke en sund kultur, styrker vi fællesskabsfølelsen og et fælles sprog, som giver et stærkt fundament for de kontinuerlige forandringer, som er en del af hverdagen. 

Ex3 Vision

Tools & Education.........

Tools

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,.

Education

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,.

Business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,.

Ex3 Relation

Network & Publication.........

Network

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,.

Publication

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,.

Unity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus,.

Ex3 bevidstologi - indefra og ud

Vores bevidstologi indefra og ud er omdrejningspunkt for alt i Ex3. Modeller, procesværktøjer, uddannelser, netværk, publikationer som alt sammen handler om udvikling og det bæredygtige arbejdsliv. Vi kan kalde det vores Ex3 DNA. 

Ex3 bevidstologi - udefra og ind

Bevidstologi udefra og ind bygger på  sammenhængskraften af teorier, som vi igennem vores arbejdsliv har set gøre den største forskel, når teori og praksis mødes.

 

Bliv del af og tag del i vores Community

Vores Community tilbyder mange fordele og muligheder

P

urpose, Passion, Playfulness

E

mpowerment, Energise, Events

O

ppertunities, Opinions, Organisation

P

erspective, Peopleness, Projects

L

eads, Launching, Linking

E

ngagement, Evaluate, Evolve

Ex3 og FN's verdensmål

Verdensmålene er et fælles sprog i vores samlede indsats for bæredygtig udvikling.

Læs om vores primære fokusmål samt, hvordan vi med Det Grønne Kompas benytter verdensmålene og understøtter grøn og bæredygtig omstilling. 

Pay It Forward

Pay It Forward handler om troen på, at ved at hjælpe hinanden uden forventninger om at få noget tilbage, skaber vi en bevægelse, mere glæde og gør en stor forskel i verden. 

Pay It Forward er en stor del af vores tilgang og derfor donerer vi 6% af vores overskud til formål til formål, som vi udvælger sammen med vores partnere.

Certificering og uddannelse

Ex3 leverer et samlet koncept til leder- og teamudvikling – som kan bruges både i grupper og 1:1. Med certificering i vores værktøjer klæder vi jer grundigt på til at facilitere samt læse og tolke PCI data, så I kan følge udviklingen tæt og træffe bevidste valg. 

 I får et gennemgående koncept, der åbner for dialog og skaber fælles forståelse, fælles sprog og fælles retning på alle organisatoriske niveauer. Det gør kulturen til et stærkt anker, som øger sammenhængskraften, styrker employer-branding og sætter kurs for organisationen nu og i fremtiden.

Explore, Extend, Exceed er kernen i Ex3 tilgangen, som skaber fælles tilgang, sprog, forståelse og retning. På den måde får du både en omdrejningsakse og en struktur, som du kan arbejde med på alle organisatoriske niveauer.

Den logiske fremgangsmåde og tilgangen med først at udforske, så udvide og derefter udleve giver dig en  dynamisk og inddragende arbejdsproces.

Vi lever i en både & tid.

Vi har lavet en maggi-terning til dig, hvor vi har taget det bedste fra vores mange års erfaringer, herunder grundlæggende viden om kultur samt menneskers tænkning, adfærd og mentalitet, og integreret alt dette i Ex3 konceptet og den bevidstologi, som er vores fundament.

Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få et gratis white paper

Få 9 anbefalinger til, hvordan du gør arbejdslivet omkring dig mere bæredygtigt, så både du, dine medarbejdere og din virksomhed kan stortrives. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis.